lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Annonsera avseende opponering

ltharticlebegin

 

 

Fyll i information om ditt examensarbete, kontaktuppgifter och eventuellt en kortfattad beskrivning av ditt exjobb. Informationen publiceras på http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/hitta-opponent-el-exjobb/ där andra studenter har möjlighet att hitta ett examensarbete att opponera på eller en opponent till sitt eget exjobb. Informationen tas automatiskt bort från webbsidan efter 1 månad, om inget annat angetts. 

Observera att ditt telefonnummer inte kommer att publiceras, utan används av oss för eventuell kompletterande information.
  

För att din annons ska kunna läggas ut måste du välja ett av alternativen "Opponent sökes" eller "Examensarbete sökes"

ltharticleend