lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbeten opponering

ltharticlebegin

Annonser på denna sida listas i datumordning. De tas automatiskt bort 1 månad efter de lagts in, om inget annat har angetts.

OBS! Annonserna läggs in manuellt. Observera att det därför kan dröja något innan de dyker upp på denna sida.

 

 

Examensarbete söks för opponering

Namn/KontaktChristoffer MacFie
ProgramDatateknik
ÄmnesområdeDatavetenskap
Titel
BeskrivningLäst inriktingen Software Engineering så arbetsprocesser lämpar sig, men alla arbeten relaterade till datavetenskap passar
Planerad presentation

Så snart som möjligt

Namn/KontaktAamer Alhamwi
ProgramWireless communication
ÄmnesområdeDatavetenskap
Titel
BeskrivningI am looking for a thesis to oppose in computer science, signal processing or any thesis related to wireless communication.
Planerad presentation

ASAP

Namn/KontaktAnton Kemvik och Nils Goksör
ProgramInfocom
Ämnesområde
Titel
BeskrivningVi söker ett examensarbete att opponera på inom datavetenskap eller användbarhet och design. Andra förslag är också välkomna! Vi gör vårt arbete inom datavisualisering.
Planerad presentation

Så snart som möjligt (VT 2019)

Namn/KontaktMarkus Gerard och Marcus Tedenvall
ProgramDatateknik och Elektroteknik
Ämnesområde
Titel
BeskrivningVi söker ett exjobb att opponera på inom datavetenskap eller signalbehandling. Även andra ämnesområden kan vara intressanta i och med att vi kommer från olika program och därmed har en bred ämneskunskap.
Planerad presentation

Så snart som möjligt (VT2019)

Namn/KontaktJosefine Sandström
ProgramElektroteknik
ÄmnesområdeInformationsteknologi
Titel
BeskrivningSöker exjobb att opponera på inom IoT, cloud, datanätverk eller kommunikationssystem. Andra förslag är också välkomna!
Planerad presentation

Så snart som möjligt (VT19)

Namn/KontaktAdam Thuvesen
ProgramInfocom
ÄmnesområdeDatavetenskap
Titel
BeskrivningSöker ett examensarbete att opponera på, gärna inom datavetenskap men är öppen för förslag.
Planerad presentation

Så snart som möjligt (VT2019)

Namn/KontaktAxel Lundholm
ProgramE
ÄmnesområdeReglerteknik
Titel
Beskrivning
Planerad presentation

Så snart som möjligt (VT2019)

Namn/KontaktMadeleine Rosicki och Mia Grahovic
ProgramElektroteknik
ÄmnesområdeReglerteknik
Titel
BeskrivningVi önskar opponera på examensarbete inom reglerteknik, arbete inom fordonsdynamik, control systems men är förstås öppna för förslag.
Planerad presentation

April/maj

Namn/KontaktPer Wilhelmsson
ProgramTeknisk Matematik
ÄmnesområdeMatematisk statistik
Titel
BeskrivningExamensarbeten relaterade till statistik, machine learning, finansiell matematik, risk modellering, algoritmer, optimering eller ren matematik.
Planerad presentation

Jättegärna i maj!

Namn/KontaktHedda Malmström och Sofia Tenerz
ProgramIndustriell ekonomi
ÄmnesområdeDatavetenskap
TitelImproving real-time evolutionary algorithms by using information from earlier runs
BeskrivningHar implementerat förändringar i en AI-algoritm för att undersöka om det påverkar utfall. Opponerar gärna på något som har med AI att göra, men vad som helst inom datavetenskap funkar fint!
Planerad presentation

Maj/tidigt i juni 2019

Namn/KontaktErik Wik
ProgramTeknisk fysik
Ämnesområde
Titel
BeskrivningVill gärna opponera på något inom matematisk statistik, numerisk analys, dynamiska system, privacy eller algoritmer..
Planerad presentation

Helst innan juni

Namn/KontaktHampus Christensen
ProgramDatateknik
ÄmnesområdeDatavetenskap
TitelWebRTC for peer-to-peer streaming from IP camera (titel på mitt examensarbete jag gör nu)
BeskrivningFöredrar att opponera på ett examensarbete inom Kommunikationssystem. Programvara, software engineering eller Bild och grafik funkar också bra.
Planerad presentation

Maj/Juni 2019

Namn/KontaktJohan Gustavsson
ProgramDatateknik
ÄmnesområdeDatavetenskap
TitelWebRTC for peer-to-peer streaming from IP camera
BeskrivningSöker exjobb att opponera på inom software engineering, kommunikation, datasäkerhet eller liknande. Titeln på vårt exjobb, som utförts på Axis, står ovan så gör gärna ett byte. Vi presenterar 11:e juni, gör det gärna samma vecka.
Planerad presentation

Maj/Juni 2019

Namn/KontaktRichard Olofsson
ProgramKemiteknik
Ämnesområde
Titel
BeskrivningJag söker examensarbete att opponera på. Jag är intresserad av samtliga specialiseringar inom kemiteknik.
Planerad presentation

VT 19

Namn/KontaktJames Gu och Jacob Bohlin
ProgramInfocom
ÄmnesområdeDatavetenskap
Titel
BeskrivningVi söker ett examensarbete att opponera på inom datavetenskap. Vi har läst säkerhet samt programvara som inriktingar.
Planerad presentation

VT 2019

Namn/KontaktChristian Klinteberg
ProgramTeknisk Fysik
ÄmnesområdeMatematisk statistik
Titel
BeskrivningHåller i stora drag på med statistisk modellering, markovkedjor och lite maskininlärning för ett projekt inom området självkörande bilar. Är öppen för att opponera på arbeten inom områden som t.ex. matematisk statistik, finansiell modellering, maskininlärning och beräkning och simulering.
Planerad presentation

Helst presentation senast i början av juni

Namn/KontaktTomas Tamilinas
ProgramM
ÄmnesområdeReglerteknik
TitelEnergy optimization tool for mild hybrids at Volvo Car Corporation
BeskrivningSöker examensarbete att opponera på, reglerteknik i M
Planerad presentation

Början av juni 2019

Namn/KontaktHanaa hussein
ProgramFood Technology and Nutrition
ÄmnesområdeLivsmedelsteknologi
TitelEffect of Oat drinks differing in lipid composition on glucose response and appetite variable
BeskrivningI am looking for a thesis to oppose in the food technology and nutrition area.
Planerad presentation

First week of june

Namn/KontaktJesper Olsson och Rasmus Hallevåg
ProgramDatateknik
ÄmnesområdeDatavetenskap
Titel
BeskrivningSöker exjobb att opponera på, helst inom datavetenskap eller relaterade områden
Planerad presentation

27/5 - 5/6 eller från 11/6

Namn/KontaktLovisa Eriksson och Lydia Björnehult Korning
ProgramW
ÄmnesområdeTeknisk vattenresurslära
Titel
BeskrivningWater resourse management. Swedish or english does not matter
Planerad presentation

någon gång innan 30 augusti

 

Opponent söks

Namn/KontaktFilip Björkman
ProgramMaskinteknik
ÄmnesområdeKonstruktionsteknik
TitelPackaging for gear hobs
BeskrivningUtveckling, design och konstruktion av en ny förpackningslösning för snäckfräsar (stora fräsverktyg) för Volvo Trucks till deras produktion i Köping.
Planerad presentation

Kl 10.30 den 3 juni

Namn/KontaktOskar Lennartson
ProgramMaskinteknik - teknisk design
ÄmnesområdeTeknisk design
TitelDeveloping a new polyester filament for 3d-printing
BeskrivningImproving the possibility of using living hinges when FFF-printing
Planerad presentation

2019-06-03

Namn/KontaktEster Randahl
ProgramBME
ÄmnesområdeErgonomi
TitelProspera - Digitalt systematiskt arbetsmiljöarbete på egen hand
BeskrivningMitt exjobb handlar om design och utveckling av ett digitalt verktyg för att utföra medarbetarundersökningar. Syftet är att förhindra negativa konskevenser av att man mår dåligt på arbetsplatsen genom att upptäcka det innan det inträffar. Mycket fokus ligger på den ökade flexibiliteten i dagens arbetsliv, reglerade versus oreglerade arbetsförhållanden och hur man gör medarbetarundersökningar kul. Låter det intressant? Hör gärna av dig! :)
Planerad presentation

5e juni 13:00

Namn/KontaktMatilda Backendal
ProgramTeknisk Matematik
ÄmnesområdeInformationsteknologi
TitelPuncturable Symmetric KEMs for Foward-Secret 0-RTT Key Exchange
BeskrivningSäker kommunikation över internet åstadkoms ofta genom det kryptografiska kommunikationsprotokollet TLS. I den senaste versionen av TLS (1.3) introducerades återuppkoppling i zero round-trip time (0-RTT) vilket snabbar upp uppkopplingar mellan klienter och servrar som har kommunicerat tidigare och redan delar kryptografiskt material (symmetriska nycklar). Tyvärr innebär den föreslagna metoden för 0-RTT att man förlorar en form av privacy som kallas "forward secrecy". Kortfattat innebär det att om någon av parterna korrumperas framöver, så kommer tidigare kommunikation inte att vara säker. I detta projekt undersöker vi hur man kan uppnå återuppkoppling i 0-RTT, men samtidigt bevara forward secrecy genom att "punktera" den symmetriska nyckel som klient och server delar.
Planerad presentation

7 juni, kl 10.00

Namn/KontaktDavid Dahlgren
ProgramElektroteknik
ÄmnesområdeFysik
TitelFuel meter of the future
BeskrivningEn liten litteraturstudie samt fördjupning av en teknik, vilket innebär design och konstruktion av en spektrometer på företaget Dover Fueling Solutions.
Planerad presentation

11 juni 2019

Namn/KontaktJoana Castellano Montesinos
ProgramExchange - Industrial Engineering
ÄmnesområdeProduktionsekonomi
TitelDiagnostic framework of operational performance
BeskrivningAll organizations need to continuously scrutinize and analyse their facilities, operations, quality and cooperation along the Supply Chain. When analysing their facilities, it is necessary not only to recognize and review how well the operations are running by estimating the State of situation but also to recognize potential problems. Once the State of situation is known, it is also needed to compare/benchmark the situation in one work-shop today with other work-shops, to evaluate the supplier’s capability or capacity and other potential gaps of technical nature.
Planerad presentation

First two weeks of June

Namn/KontaktFredrik Mattsson
ProgramMSc i Aerosol Technology
ÄmnesområdeAerosolteknologi
TitelAirborne particles and gas-phase pollutan emissions from candle burning and its impact on the indoor air quality
BeskrivningJag har analyserat data från mätningar som gjorts på 5 levande ljus, gjorda av olika material. Det som analyserats är de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos de utsläppta partiklarna, samt den kemiska kompositionen av de utsläppta gaserna.
Planerad presentation

2019-06-17 kl. 13.00

Namn/KontaktSofie Sunesson
ProgramEkosystemteknik (W)
ÄmnesområdeTeknisk mikrobiologi
TitelDesign av en bioreaktor till lakvattenrening med hjälp av sulfatreducerande bakterier
BeskrivningNy biologisk metod att minska tungmetallhalten i lakvatten testas i pilotskala på en deponi i Hässleholm.
Planerad presentationslutet på Augusti 2019
ltharticleend