lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Gemensamma kurser

ltharticlebegin

Avsikten med de LTH gemensamma kurserna är att erbjuda LTHs studenter ett för dem anpassat, huvudsakligen icke tekniskt, breddande kursutbud. Nedan angivna gemensamma kurser ska ingå i utbudet för civilingenjörs-, arkitekt- och brandingenjörsutbildningarna vid LTH.

Det förekommer undantag då betydande överlappning finns med obligatoriska kurser inom ett program, vilket anges på kursutbudssidan efter respektive kurs. Dessa kurser är därför spärrade för ansökan inom det angivna programmet.

Samtliga kurser får läsas från och med termin 1 under förutsättning att de särskilda förkunskapskraven är styrkta. Utbildningsnämnderna fastställer den årskurs som de rekommenderar studenterna att läsa respektive kurs.

Ansökan till Gemensamma kurser (GEM) sker via www.antagning.se. Tänk på att du måste logga in på antagning.se med din StiL-identitet. Sista ansökningsdag inför höstterminen är 15 april och inför vårterminen 15 oktober. 

Kurser med lediga platser, kommer att öppna för sen ansökan.

Sena ansökningar beaktas efter det andra urvalet. Plats tilldelas endast av Antagningsservice eller LTH:s utbildningsavdelning. Det är inte tillåtet att följa undervisningen under handläggningstiden.

Urval till kurserna sker efter antalet högskolepoäng som du har kvar till examen inom ditt  nuvarande program. Meriter som du vill tillgodoräkna dig i urvalet ska vara registrerade i LADOK senast vid ansökningstidens utgång.

Om du har meriter som inte syns i LADOK (exempelvis på grund av att du bytt program eller studieort) ska du, i god tid före ansökningstidens utgång, ansöka om tillgodoräkande. Det är av stor vikt att du kontrollerar att samtliga meriter finns på dina sidor på antagning.se.

Du kan bli antagen till högst 15 högskolepoäng Gemensamma kurser per termin.

 

LTH gemensamma kurser i examen

Den 10 februari 2014 fattade LTH:s rektor ett beslut att LTH-gemensamma kurser ska hanteras som externt valfria. Externt valfria är alla kurser som inte ges av utbildningsprogrammets egna institutioner och ämnesområden, t ex kurser på andra utbildningsprogram på LTH och på övriga delar av Lunds universitet eller andra lärosäten.

Vem berörs?

Du som påbörjade dina programstudier vid LTH höstterminen 2011 eller senare (kull H11 och senare).

Hur berörs den personen?

Du får ha maximalt 15 högskolepoäng av externt valfria kurser i examen. Eftersom LTH-gemensamma kurser (kurser med koden GEM) definieras som externt valfria gäller maxgränsen 15 hp även för dessa kurser.

Undantag

Om du fram till den 10 februari 2014 redan har fått programledningens beslut på att i examen räkna med externt valfria kurser och också har genomfört GEMkurser, och dessa tillsammans överstiger 15 högskolepoäng, så medges du undantag från beslutet.

Mer information om examenskraven  finner du i din utbildningsplan.

Kursutbud

ltharticleend

Anmälan

Du anmäler dig på 

www.antagning.se

För inloggning används Stil-kontot via CAS.

Direktlänk till LTHs gemensamma kurser (resultatet visas först efter att du loggat in)

Kursutbud