lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Registreringar

ltharticlebegin

Självregistrering på kurser

På LTH:s programkurser är det normala att studenterna registrerar sig själva. Det är viktigt att registrera sig; det krävs både för att kunna få betyg på kurser, komma åt resurser som lärplattformar, fortsätta ha tillgång till inloggningar på LU/LTH och inte minst för att få studiemedel från CSN.

Registreringen görs i Ladok-tjänsten för studenter (se länk till höger). Man registrerar sig på de kurser man avser påbörja.

Det kan också hända att om man inte registrerat sig själv före uppropet på kursen, så registrerar utbildningsadministratören på institutionen alla studenter som var på uppropet.

På enskilda kurser kan institutionen kräva att man närvarar på uppropet. De ska ha informerat om detta i förväg. Om man inte kommer på uppropet eller har meddelat i förväg att man inte kan närvara, har man förbrukat sin plats.

Fortsättningsregistrering

Kurser som fortsätter efter nyår ska man registrera sig på för den andra terminen. Det gör man på precis samma sätt som vanliga kursregistreringar, och kursen dyker upp i studentportalen med de datum som gäller under våren. Även poängen är uppdelade höst+vår, och dessa tittar CSN på när de summerar studiemedel (CSN räknar per termin).

Återbud

Om du har anmält dig till en kurs, men ångrar dig, kan du i Ladok lämna återbud till kursen. Då är du inte längre antagen till kursen.

Behörighetsvillkor stoppar registrering

När man kursanmäler sig ser man om kursen har behörighetskrav eller platsbegränsning. Om så är fallet sätts "spärrar" på anmälningen, och de måste tas bort före man som student kan registrera sig.

Spärrarna tas bort om man uppfyller behörighetskraven enligt kursplanen. Dels finns det krav som kontrolleras maskinellt och dels krav som måste kontrolleras manuellt. 

Kurser med platsbegränsning hanteras på samma sätt. Det sätts en (annan) spärr vid kursanmälan, som släcks av institutionen på det antal studenter som ska få påbörja kursen. Urvalet görs enligt vad som står i kursplanen.

När du ska registrera dig ser man tyvärr inte i Ladok före man försökt registrera sig om man har stoppande "spärrar", men man kan inte registrera sig och man får felmeddelande om detta när man försökt. (LU har skickat önskemål om förbättring av den funktionen.)

Nyhet 2019-03-18: Nu ser man gjorda kursanmälningar samt om de har spärrar när kursanmälningssystemet inte har öppet för anmälan.

Om du blir stoppad från registrering, men anser att du uppfyller behörighetskraven, kontakta utbildningsadministratören på institutionen/avdelningen som ger kursen. Ange tydligt hur du uppfyller kraven (t.ex. genom att du läst motsvarande innehåll som de kurser som är förkunskapskrav, men inte exakt de kurskoderna. Om du inte uppfyller kraven kan du ansöka om dispens, läs mer på sidan om kursanmälan.

Omregistrering

Om du vill läsa om en kurs som du inte är godkänd på ska du bli omregistrerad på den. Det gäller om du följer kursen (men inte om du enbart pluggar för att tenta igen). 

Det finns i dagsläget inget systemstöd för omregistrering, utan du får maila till utbildningsadministratören på institutionen/avdelningen som ger kursen och be om att bli omregistrerad.

Särskilt till nybörjarstudenter

När du börjar på LTH är du föranmäld till alla kurser som går första läsperioden på ditt program (första terminen på arkitektur och högskoleingenjörsprogrammen). 

De flesta nybörjarstudenter ska läsa alla dessa kurser, och kan alltså registrera sig på samtliga. Men om du vet med dig att du inom kort kommer lämna in ansökan om tillgodoräknande på någon kurs, ska du inte registrera dig på den kursen du vill få tillgodoräknad.

Särskilt för dig som var student på LTH före sommaren 2018

Fram till vårterminen 2018 (när LU använde gamla Ladok) registrerade LTH:s studenter sig själva på programmet varje termin, s.k. terminsregistrering. Med nya Ladok som LU gick över till i april 2018 finns inte terminsregistreringar längre.

Registreringar på kurser gjordes tidigare av institutionsadministratören, ofta efter det varit upprop/närvarolista/liknande på kursen.

Från höstterminen 2018 går LTH över till att det i normalfallet är studenten som registrerar sig själv på sina kurser (undantag finns, t.ex. exjobbskurser).

Precis som tidigare ska man kursanmäla sig i förväg, och det nya är nu att man registrerar sig själv i samband med kursstart. Registreringen öppnar ca en vecka före läsperioden börjar, se exakta tiden i listan till höger.

En nyhet blir också att tidigare betalades studiemedel ut efter att man terminsregistrerat sig, från nu kommer utbetalningen att ske efter den första kursregistreringen. Precis som tidigare är det viktigt att man kursregistrerar sig på minst det antal poäng man sökt studiemedel för. Däremot måste man inte vara registrerad på samtliga poäng från början. För LTH-studenter är det ganska vanligt att ca hälften av poängen registreras först i läsperiod 2 (hösten) resp 4 (våren).

ltharticleend

Registrera dig i Ladok

Man registrerar sig i Ladok.

StudentLadok finns i två versioner.

https://www.student.lu.se/ -> Ladok (inkl andra tjänster än Ladok)

https://www.student.ladok.se/ (bättre mobilanpassad)

Själva Ladok-funktionerna är samma på båda adresserna.

Öppettider registrering

Det är i läsperioden som kursen startar man registrerar sig. Kurser som sträcker sig över terminsgräns måste man också registrera sig på en andra gång i januari, för delen som går på vårterminen.

öppnarstänger (23:59)
lp2 19/2028/1024/11
lp3 19/2013/19/2
lp4 19/2016/312/4
lp1 20/2125/818/9

För de som påbörjar ett masterprogram gäller att man kan registrera sig efter att man kontaktat internationella avdelningen och visat man är på plats i Lund/Helsingborg.

För nybörjare på riskhanterings-programmet och Livsmedelsteknisk högskoleutbildning gäller att man kan registrera sig efter att programplaneraren gett klartecken, efter uppropet.

OBS! Inför läsperiod 1 öppnar registreringen för högskoleingenjörsprogrammen och det tekniska/naturvetenskapliga basåret 2 dagar efter angivet datum ovan.

Tiderna kan komma att justeras framöver för kommande läsperioder.

Gäller även åk1-studenter

Tidigare registrerade inte åk1-studenter sig själva. Det ska de göra framöver. Om du är fadder ber vi dig därför att inte säga åt de nya studenterna att de inte ska registrera sig.