lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Specialstudier

ltharticlebegin

This page in English

Antagning av specialstuderande kan ske till kurser som ges av LTH:s institutioner och till sökande som har som mål med specialstudierna att inkludera dem i kommande examen vid annan fakultet eller annat lärosäte.

Antagen som specialstuderande kan den bli som:

  • har pågående studier vid annan fakultet vid Lunds universitet
  • har pågående studier vid annat svenskt lärosäte 
  • är stipendiat från ett universitet där utbytesavtal saknas, stipendiat från universitet MED utbytesavtal antas som utbytesstudent.

Antagning av specialstuderande sker endast om det finns tillräckliga utbildningsresurser och i begränsad omfattning, normalt till högst 30 högskolepoäng. Antagning till kurser som ingår i första årskursen av ett utbildningsprogram vid LTH sker endast i undantagsfall.

Behörighetskrav 

Du ska styrka den grundläggande och särskilda behörigheten som krävs för antagning till utbildningsprogrammet, i vilket kursen ingår. De särskilda förkunskaperna för den enskilda kursen skall styrkas. Härutöver krävs att du har kunskaper motsvarande de eventuellt övriga kunskaper som förväntas av dem som följer kursen inom programmet.

Du ska bifoga intyg från programkoordinator/motsvarande, vid det lärosäte där du har för avsikt att avlägga din examen, om att kursen får medräknas i din kommande examen.

Ansökan

Ansökan inför höstterminen 2020 är nu stängd.

Ansökan inför vårterminen 2021 öppnar i mitten av september, med sista ansökningsdag den 15 oktober.

ltharticleend