lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Stipendier för examensarbete

ltharticlebegin

Observera att detta inte är en fullständig lista - fler stipendier för examensarbeten kan finnas att söka!

Avfall Sverige

Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns. 

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten. Den sammanlagda stipendiesumman är 50 000 kr som delas på två eller flera stipendier. 

Avfall Sverige/stipendier

ISACA Sweden Chapter

Nomineringar inkomma senast den 1 juli

ISACA Sweden Chapter delar årligen ut två stipendier á 25 000 SEK. Stipendierna är uppdelade på ISACAs intresseområden

  • IS/IT-revision
  • IS/IT-styrning (även kallat IT Governance) eller
  • IS/IT-säkerhet

Ett stipendium utgår per område. Stipendiet är personligt och kan ej överlåtas.

Stipendiet skall användas till förkovran (t ex konferens, utbildning, litteratur, studieresa) inom ISACA:s intresseområden. Stipendiaterna ges möjlighet att publicera sina uppsatser på ISACA:s hemsida samt publicera referat i föreningens nyhetsbrev till medlemmarna.

ISACA Sweden Chapter Stipendier

Japanstiftelsen

Nästa ansökningstillfälle 1 december (sker årligen)

Välkommen att söka resestipendier för studier av japanskt samhällsliv.
Stipendierna är individuella och riktar sig till svenska medborgare (only Swedish citizens can apply) för två veckors till tre månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare,  doktorander,  journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande (endast för examensarbeten på kandidat-, magister och mastersnivå).

Vi har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser perioden 1 mars nästkommande år till 28 februari året därpå.

Japanstiftelsen

Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund

Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund delar varje år ut flera stipendier.

Sök stipendier från Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund.

Lars Bergqvist-stipendiet

Ansökningsperioden är öppen t.o.m. 1 augusti 2019. 

Branschföreningen Byggcheferna delar för första gången ut ett stipendium på 60 000 kr till den eller de som genomfört eller planerar genomföra åtgärder som främjar ökad jämställdhet och mångfald i samhällsbyggnadssektorn. Förutom föreningens ordinarie medlemmar är även studerandemedlemmar i Byggcheferna välkomna att ansöka om stipendiet.

Lars Bergqvist-stipendiet

Lilla Polhemspriset

Nominering görs av respektive högskola.

Lilla Polhemspriset tilldelas årligen den student eller de studenter vid svenskt universitet eller svensk teknisk högskola som under det gångna kalenderåret presterat ett examensarbete av hög kvalitet. Prisnomineringar görs av Sveriges näringsliv, tekniska högskolor och universitet samt av priskommittén. Priset, en guldmedalj och en penningsumma, delas ut vartannat år. 

Sveriges Ingenjörer  - Lilla Polhemspriset

Matarvattensektionen 1987

Sista ansökningsdag är 1 oktober

Matarvattensektionen 1987 vill uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i sektionens intresse. Områden av intresse kan vara; Kemisk Apparatteknik, Processteknik, Analytisk Kemi, Oorganisk Kemi, Elektrokemi och Korrosionslära. Arbetet kan vara av såväl teoretisk som experimentell art. Priset delas ut till det examensarbete som den oberoende priskommittén utser som det bästa arbetet under året. Priskommittén utses av Matarvattensektionen 1987. Priset delas endast ut till av högskolan godkända examensarbeten.

Matarvattensektionen 1987

Mystep Stipendium

Ansökningsperioden är öppen t.o.m. 30 september 2019. 

Mystep.se driver en fulltäckande jämförelsesajt inom ekonomi och har som fokus att öka kunskapen om lån och sparande. Man har lanserat ett stipendium på 10 000 kr som delas ut en gång per år. Man riktar sig främst till ekonomistudenter.

Mystep Stipendium

Newsec Student Award

Vi vill lyfta fram studenter som har det lilla extra och skapa en närmare relation till framtida kollegor, kunder, samarbetspartner eller konkurrenter i framtiden. Därför har vi tagit initiativ till Newsec Student Award.

Newsec Student Award är en uppsatstävling på kandidatnivå som vänder sig till studenter inom samhällsbyggnad.Målet är dels att skapa en närmare relation till studenterna och dels att uppmuntra och driva utvecklingen av fastighetsbranschen framåt.

Nomineringar till Newsec Student Award sker under perioden juni-september varje år. Kandidatuppsatser av studenter på masternivå inom samhällsbyggnad kan nomineras till priset. Kriteriet för nominering är att uppsatsen bedöms som excellent av ansvarig handledare samt att den visar på ett innovativt angreppssätt.

För mer information om nomineringsprocessen eller Newsec Student Award, vänligen kontakta oss.

Newsec

Otovo

Ansökningsperioden är öppen t.o.m. 15 november 2019. 

Otovo utlyser stipendium som riktar sig till studerande från alla studieinriktningar. Beloppet på stipendiet är 10 000 kronor. Du som sökande ska ha ett intresse för hållbar utveckling och motivera det i din ansökan. Vinnaren kommer att presenteras den 20:e november 2019

Läs mer om Otovos stipendium och hur du ansöker här:

https://www.otovo.se/a/solstipendiet/

SFK - Olle Jonson-priset

Sista ansökningsdag 30 juni

Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) delar årligen ut Olle Jonson-priset till årets bästa examensarbete som behandlar ämnesområdet kvalitet, och vill därmed stödja och uppmuntra utbildning inom detta ämne på högskolenivå.

SFK - Olle Jonson-priset

Skånska Ingenjörsklubben

Har flera stiftelser som delar ut stipendier till studerande vid LTH. Läs mer på:

Skånska ingenjörsklubben

Stiftelsen till minne av Sara Birnbaum

Sista ansökningsdag är 3 april.

Stiftelsen ska verka för att möjliggöra unga studenters framtidsdrömmar och internationellt utbyte genom att utdela ett eller flera stipendier till studerande på arkitektutbildningen vid Lunds universitet. Prioritering vid utdelning av stipendier ska göras i Saras anda med hennes önskan om att studera i USA i åtanke.

Ansökan skall göras i universitetets ansökningssystem på: www.lu.se/stipendier.

Stiftelsen till minne av Sara Birnbaum 2013

Studentstipendium

På Studentstipendium kan du hitta information om många stipendier som studenter kan söka.

Studentstipendium

Sveriges Ingenjörer - stipendier att söka (för den som är medlem)

Sveriges Ingenjörer förvaltar ett antal fonder. Som medlem i förbundet kan du söka stipendium eller bidrag ur dessa fonder.

Sveriges Ingenjörers stipendier

Sweden-Japan Foundation (SJF)

Sista ansökningsdag är 1 mars varje år

Ansökningar om exjobb i Japanska företag handläggs kontinuerligt under året.
Sweden-Japan Foundation utlyser även särskilda stipendier för examensarbete eller praktik i japanska elektronikföretag.

Sweden-Japan Foundation

SYSAV-stipendiet

Ansökan senast i mars (se hemsidan nedan för exakt datum)

För att uppmuntra studenter och lärare vid universitet och högskolor i Skåne, att genomföra studier inom området avfallshantering och återvinning, delar Sysav ut stipendier. Stipendierna ges till de uppsats- eller examensarbeten som anses mest förtjänstfulla och relevanta för svensk avfallshantering och återvinning.

Arbeten som rör avfallsminimering och återanvändning är naturligtvis också mycket välkomna att ansöka.

Förutsättningar:
Uppsats- eller examensarbetet skall vara på grundnivå om minst 15 högskolepoäng. Arbetet skall vara godkänt under det gångna läsåret vid universitet eller högskola i Skåne.

Sysavstipendiet

Veloxiastipendiet

För dig som skriver uppsats i ekonomi eller juridik på universitet eller högskola. Läs mer om stipendiet på länken nedan.

Veloxiastipendiet

Venture Cup Startup

Läs mer om tävlingen på länken nedan.

Venture Cup Startup

Värme- och Kraftföreningen

För sista ansökningsdag - se länken nedan.

Värme- och Kraftföreningen delar årligen ut ett stipendium på 20 000 kr för ett utfört exjobb inom sitt verksamhetsområde. Exjobbet kan behandla frågeställningar inom värme- och kraftproduktion, värmeöverföring, fjärrvärme eller andra ämnen som våra medlemmar har nytta av. Priset delas endast ut till av högskolan godkända examensarbeten.

VoK:s stipendium

Wimanska priset

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet.

Wimanska priset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på högskoleingenjörs- och teknologie kandidatutbildningarna. Priset delades ut första gången år 2000 och är uppkallat efter Ernst August Wiman, en av Svenska Teknologföreningens stiftare och dess förste ordförande.

Prisets syfte är att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Arbetena bedöms efter ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integration av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Sveriges Ingenjörer  - Wimanska priset

ÅForsk

ÅForsk beviljar personliga stipendier för examensarbeten utomlands och till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser.

ÅForsk resestipendier

Årets framtidsbyggare

Årets Framtidsbyggare är ett nyinstiftat pris som delas ut av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden.

Årets Framtidsbyggare vill lyfta frågan om det energieffektiva och hållbara byggandet för att uppmuntra fler att komma med nya idéer och initiativ. Det är för stiftelsen viktigt att bygg- och fastighetsbranschen går mot ett allt större miljötänk.

Årets framtidsbyggare

ltharticleend