lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studiehandboken 17/18

ltharticlebegin

Studiehandbok 17/18 Programmes Handbook
Gemensamma föreskrifter och information för 17/18

General Regulations and Information, valid 2017/18

Arkitektur (A)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Bioteknik (B)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Brandingenjör (BI)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Datateknik (D)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Ekosystemteknik (W)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Elektroteknik (E)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Industridesign (KID)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Industriell ekonomi (I)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Informations- och kommunikationsteknik (C)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Kemiteknik (K)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Lantmäteri (L)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning (YL) Utbildningsplan Läro- och timplan

Maskinteknik (M) samt

Maskinteknik med teknisk design (MD)

Utbildningsplan

Läro- och timplan (M)

Läro- och timplan (MD)

Medicin och teknik (BME)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Riskhantering (RH)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Teknisk fysik (F)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Teknisk matematik (Pi)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Teknisk nanovetenskap (N)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Väg- och vattenbyggnad (V)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Högskoleingenjörsutbildning i Helsingborg

Byggteknik med arkitektur (IBYA)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Byggteknik med järnvägsteknik (IBYI)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Byggteknik med väg- och trafikteknik (IBYV)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Datateknik (IDA)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Elektroteknik med automation (IEA)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Tekniskt basår

Utbildningsplan

Masterutbildningar/International master's programmes 120 credits 

Masterutbildning i arkitektur

Master Programme in Architecture

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

 

Masterutbildning i bioteknik

Master Programme in Biotechnology

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i brandteknik

Master Programme in Fire Safety Technology

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i industridesign

Master Programme in Industrial Design

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader

Master Programme in Energy-efficient and Environmental building Design

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning

Master Programme in Sustainable Urban Design

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning

Master Programme in Disaster and Risk Management and Climate Change Adaption

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i livsmedelsinnovation och produktdesign

Master Programme in Food Innovation and Product Design

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition

Master Programme in Food Technology and Nutrition

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor

Master Programme in Logistics and Supply Chain Managament

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i system på chips

Master Programme in Embedded Electronics Engineering

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i trådlös kommunikation

Master Programme in Wireless Communication

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i vattenresurshantering

Master Programme in Water Resources Engineering

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan
ltharticleend