lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studiehandboken innevarande läsår

ltharticlebegin

Studiehandbok 20/21 Programmes Handbook 20/21

Gemensamma föreskrifter och information för 2020/21
General Regulations and Information, valid 2020/21

Arkitektur (A)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Bioteknik (B)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Brandingenjör (Bi)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Datateknik (D)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Ekosystemteknik (W)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Elektroteknik (E)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Industridesign (KID)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Industriell ekonomi (I)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Informations- och kommunikationsteknik (C)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Kemiteknik (K)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Lantmäteri (L)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning (YL) Utbildningsplan Läro- och timplan

Maskinteknik (M) samt

Maskinteknik med teknisk design (MD)

Utbildningsplan

Läro- och timplan (M)

Läro- och timplan (MD)

Medicin och teknik (BME)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Riskhantering (RH)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Teknisk fysik (F)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Teknisk matematik (Pi)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Teknisk nanovetenskap (N)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Väg- och vattenbyggnad (V)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Högskoleingenjörsutbildning i Helsingborg

Byggteknik med arkitektur (IBYA)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Byggteknik med järnvägsteknik (IBYI)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Byggteknik med väg- och trafikteknik (IBYV)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Datateknik (IDA)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Elektroteknik med automationsteknik (IEA)

Utbildningsplan

Läro- och timplan

Tekniskt/naturvetenskapligt basår (TBA)

Utbildningsplan


Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed

Kandidatutbildning trafikflygare (XGTRF)

Utbildningsplan

 

 

Masterutbildningar/International master's programmes 120 credits 

Masterutbildning i arkitektur (MARK)

Master Programme in Architecture

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

 

Masterutbildning i bioteknik (MBIO)

Master Programme in Biotechnology

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i brandteknik (MFST)

Master Programme in Fire Safety Technology

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i energi- och miljöeffektiva byggnader (MEMB)

Master Programme in Energy-efficient and Environmental building Design

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i fotonik (MFOT)

Master Programme in Photonics

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i hållbar stadsgestaltning (MSUD)

Master Programme in Sustainable Urban Design

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i industridesign (MID)

Master Programme in Industrial Design

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning (MKAT)

Master Programme in Disaster and Risk Management and Climate Change Adaption

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i livsmedelsinnovation och produktdesign (MFIPDES)

Master Programme in Food Innovation and Product Design

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition (MLIV)

Master Programme in Food Technology and Nutrition

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i logistik och styrning av försörjningskedjor (MLOG)

Master Programme in Logistics and Supply Chain Management

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i läkemedelsteknologi: forskning, utveckling och produktion (MLAK)

Master's Programme in Pharmaceutical Technology: Discovery, Development and Production

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterprogram i maskininlärning, system och reglerteknik (MMSR)

Master Programme in Machine Learning, Systems and Control

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterprogram i nanovetenskap (MNAV)

Master Programme in Nano Science

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterprogram i produktrealisering (MPRR)

Master Programme in Production and Materials Engineering

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i system på chips (MSOC)

Master Programme in Embedded Electronics Engineering

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i trådlös kommunikation (MWIR)

Master Programme in Wireless Communication

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

Masterutbildning i vattenresurshantering (MWLU)

Master Programme in Water Resources Engineering

Utbildningsplan

Syllabus

Läro- och timplan

 

 

ltharticleend