lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tillgodoräknande

ltharticlebegin

Tillgodoräknande

I Högskoleförordningen kapitel 6 finns bestämmelser om tillgodoräknande av godkänd högskoleutbildning vid annan högskola. Även andra kunskaper och färdigheter vunna genom utbildning eller yrkesverksamhet kan utgöra grund för tillgodoräknande.
Du måste vara antagen till och bedriva studier vid Lunds universitet för att kunna få ett beslut om tillgodoräknande.

Tidigare akademiska meriter

Du som har läst kurser, motsvarande obligatoriska kurser i årskurs 1-3, och som du önskar tillgodoräkna ska kontakta programmets programplanerare snarast efter att du har fått ditt antagningsbesked

Kontaktinformation: Programplaneringen vid LTH

Observera att:

  • Det är frivilligt att tillgodoräkna tidigare meriter och väljer du att ansöka om tillgodoräknande gäller följande:
  • Att du inte kan garanteras heltidsstudier inom ramen för det program du är antagen till
  • Att du självständigt tar fram ett förslag till individuell studieplan med hjälp av programmets läro- och timplan, schema och tentamensschema 
  • Att du självständigt söker fristående kurser/distanskurser genom www.antagning.se parallellt om du vill läsa på heltid

Tillgodoräknande av hel kurs

Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs handläggs av programplanerarna och beslut fattas sedan av programledare eller motsvarande på delegation av rektor.

Om din ansökan om tillgodoräknande bygger på kurser lästa vid svenskt eller utländskt universitet/högskola så ansöker du genom att fylla i blanketten du finner nedan.

Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs
Anvisningar för ifyllande av blanketten (de grå fälten fylls i av studenten):
•    Fyll i dina personuppgifter och vilken utbildning du läser vid LTH. Ange datum när du lämnar in blanketten och skriv under.
•    Ange den/de kurser du har läst. Fyll i den lästa kursens kurskod samt kursens namn och antal poäng.
•    Ange den/de kurser du önskar tillgodoräkna (vill slippa läsa). Här kan du föreslå om den lästa kursen ska
- ersätta motsvarande kurs
- vara valfri inom programmet
- vara externt valfri kurs (maximalt 15 hp på civilingenjörsutbildningarna får tillgodoräknas som externt valfria kurser)
- ingå i en specialisering (ange då vilken specialisering inom ditt program du önskar att den ska ingå i).

Om din ansökan om tillgodoräknande bygger på reell kompetens, t ex yrkesverksamhet eller annan utbildning än högskola, ska du skriva en egen ansökan där du
- anger vilken kurs du ansöker om att få tillgodoräkna dig
- anger på vilket sätt du har tillägnat dig kunskaper motsvarande kursens lärandemål
- skickar med relevanta intyg.

Är du osäker på hur du ska fylla i blanketten eller har andra frågor om tillgodoräknande är du välkommen att kontakta din programplanerare.

Tillgodoräknande av modul inom kurs

Tillgodoräknande av modul inom kurs handläggs av respektive institution och beslutas av prefekt, eller vid vidaredelegation, av studierektor för grundutbildning vid institutionen, eller examinator för kurs. Observera att slutbetyg på kurs kan komma att påverkas vid tillgodoräknande av modul inom kurs. Kontakta examinator för mer information.

Om din ansökan om tillgodoräknande bygger på kurser lästa vid svenskt eller utländskt universitet/högskola så ansöker du genom att fylla i blanketten du finner nedan.

Ansökan om tillgodoräknande av modul inom kurs


Anvisningar för ifyllande av blanketten (de grå fälten fylls i av studenten):
•    Fyll i dina personuppgifter och vilken utbildning du läser vid LTH. Ange datum när du lämnar in blanketten och skriv under.
•    Ange den/de kurser du har läst. Fyll i den lästa kursens kurskod samt kursens namn och antal poäng. Om den lästa kursen inte är avslutad men du vill åberopa en eller flera moduler inom en kurs som underlag för ett tillgodoräknande så ska du också fylla i modulens kod och namn.
•    Ange den/de moduler du önskar tillgodoräkna (vill slippa läsa). Fyll i kursens kod och namn samt modulens namn.
Om din ansökan om tillgodoräknande bygger på reell kompetens, t ex yrkesverksamhet eller annan utbildning än högskola, ska du skriva en egen ansökan där du
- anger vilken modul du ansöker om att få tillgodoräkna dig
- anger på vilket sätt du har tillägnat dig kunskaper motsvarande modulens lärandemål
- skickar med relevanta intyg.

Är du osäker på hur du ska fylla i blanketten eller har andra frågor om tillgodoräknande av modul inom kurs är du välkommen att kontakta respektive institution.

ltharticleend