lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studie- och karriärvägledning vid LTH

ltharticlebegin

Med studenten i fokus

Studie- och karriärvägledarna vid LTH är din professionella samtalspartner vid vägledning och stöd i olika livs- och studiesituationer. Vi hjälper både dig som redan är student och dig som funderar på att börja läsa vid LTH. Vi är ditt bollplank, din coach, ditt stöd som aktivt lyssnar och som du kan prata med när du tvekar eller är orolig för dina studier.

ltharticleend