lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Akademisk mottagning

ltharticlebegin

Akademisk mottagning för nyantagna studenter vid LTH

Studie- och karriärvägledningen ansvarar för och koordinerar den akademiska mottagningen av nyantagna studenter.

En god mottagning ska bidra till att öka genomströmningen, vilket förutsätter ett gott samarbete med många intressenter inom ramen för mottagningen. I vårt arbete utgår vi från sociologen Vincent Tintos teorier omkring studier.

Vad är syftet med den akademiska mottagningen?

  • Att lära känna kurskamrater, äldre teknologer, studie- och karriärvägledare och lärare
  • Att få kännedom om helheten i utbildningen, vad som händer under första studieperioden, komma in i studierna med planering, yrkesrollen
  • Att känna sig hemmastadd på Campus och i staden

Phösutbildning och akademiska mentorer

För att alla nyantagna ska känna sig välkomna till LTH så arrangerar Studie- och karriärvägledningen utbildningar för Phös. Under utbildningarna diskuteras ämnen som likabehandling, gruppdynamik, ledarskap, alkohol, krishantering och konflikthantering.

Utbildning kring lärande och pedagogik erbjuds intresserade studenter inom ramen för Phös- och fadderutbildning. Läs mer om kursen "Optimera ditt och andras lärande" här: www.student.lth.se/akademiskmentor

  • Reflektion över sin roll som Phös
  • Utbildning kring pedagogik och lärande
  • Kamratstöd
  • Rollspel
  • Värderingar
ltharticleend