lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Coachning

ltharticlebegin

Coachning är ett effektivt verktyg och en arbetsmetod som hjälper dig att växa på det sätt som är bäst för dig.

En coach talar inte om för dig vad eller hur du ska göra. Coachen ställer frågor som gör att du själv kommer fram till den bästa vägen för just dig, vilket får ditt självförtroende att växa. Du kommer att förstå och inse att du har de svar du behöver inom dig.

Coachning skapar medvetande, förstärker val och leder till förändring. Den fokuserar på möjligheterna i varje situation och ger resultat med sitt metodiska upplägg, tydliga struktur och målfokusering. Den utmanar likafullt som den inspirerar och stimulerar.

Vad kan du få hjälp med?

  • När du vill planera din tid och dina studier
  • När du vill öka motivationen
  • När du vill sätta upp mål, delmål
  • När du känner dig osäker på vad du vill
  • När du vill ta reda på vad som är viktigt för dig
  • När du vill ha mer balans i livet

Det finns många frågeställningar som man kan ha när man får coachning. Coachning kan vara ett stöd i många situationer under din utbildningstid vid LTH. Coachning som arbetsmetod hjälper dig att skapa medvetenhet i dina val, ger dig ny inspiration och hjälper dig att finna nya vägar.

Denna information som pdf

Boka din coach

Wivexa Axner: wiveca.axner@lth.lu.se

Karin Cherfils-Karlsson: karin.cherfils-karlsson@lth.lu.se

Görel Eriksson: gorel.eriksson@lth.lu.se

Elisabet Gersbo-Bülow: elisabet.gersbro-bulow@lth.lu.se

Ingrid Holmberg: ingrid.holmberg@lth.lu.se

Roger von Moltzer: roger.von.moltzer@lth.lu.se

Gunilla Persson: gunilla.persson@lth.lu.se

Maria Sörensson: maria.sorensson@lth.lu.se

Eva Wetterholm-Pålsson: eva.wetterholm-palsson@lth.lu.se

Åsa K Nilsson: asa_k.nilsson@lth.lu.se

Coachning på Campus Helsingborg

Klicka här för att läsa mer om coachning vid Campus Helsingborg.

ltharticleend