lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

CV-mall

ltharticlebegin

Här kan du ta del av exempel på hur ett cv kan se ut:

Budskap

Innan du börjar skriva ditt CV så fundera genom vad det egentligen är du vill förmedla. Hur vill du framställa dig gentemot en potentiell arbetsgivare? Ett tips här är att inventera dina styrkor, vad du är bra på och vad du lyckats med i dina tidigare arbeten tills du får fram ett par nyckelord. Detta ska framgå tidigt i ditt CV och sedan underbyggas med konkreta exempel.

Första intryck

Ett vanligt misstag i ett CV är att saker hamnar på fel plats. Var tydlig och se till att CV:t är lätt att "skumläsa igenom" genom en tydlig indelning av rubriker och text, gärna i form av punkter med en liten beskrivning av punkten. Men kom ihåg att lagom är bäst.

Ett inledande stycke rekommenderas alltid där du i några korta meningar beskriver din kompetens, dina erfarenheter och din personlighet. Anledningen till varför ett inledande stycke är så viktigt är för att väcka intresse hos läsaren så att denna fortsätter att läsa resterande del av dokumentet. Lämna därför inte inledningen obearbetat - du får ingen chans att göra en nytt första intryck.

Layout

Till skillnad från var många tror så är det inte alltid en avancerad och tung design främjar ditt CV. I många fall kan till och med motarbeta och vara kontraproduktivt. budskapet förloras gärna i mer avancerade designer, medan en mellandesign eller en enkel snabbare framför personens kompetens. Så tesen att lagom är bäst gäller även på dina ansökningsdokument. Detta så länge texterna är väl genomarbetade och effektiva.

Kompetens

Texten i ditt CV är det som avgör hur väl du lyckas förmedla det du vill säga. Under dina arbetserfarenheter, utbildningar och kompetensutvecklande kurser är det viktigt att beskriva två saker: vad du har gjort och vad du har presterat. Att även inkluderas prestationer säger mer om dig som person än vad en generellt skriven arbetsbeskrivning någonsin kommer att göra.

ltharticleend