lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Frågor vid anställningsintervjun

ltharticlebegin

Ska du på intervju?

Här kommer lite tips på frågor som du kan förbereda dig för:

Om dig:

1. Hur skulle du summera dig själv?
2. Vad i ditt liv är du mest stolt över?
3. Vad är dina starka sidor?
4. Vad är dina svaga sidor?
5. Hur reagerar du på kritik?
6. Hur hanterar du utmaningar?
7. Hur strukturerar du din tid?
8. Hur hanterar du stress?
9. Hur arbetar du med projekt?
10. Hur hanterar du uppsatta deadlines?
11. Vad driver dig?
12. Vad sänker dig?
13. Hur ödmjuk är du?
14. Vilken roll brukar du ta i en grupp?
15. Kan du berätta om en motgång och hur du hanterade den?

Om din utbildning:

1. Varför har du valt att läsa till…..?
2. Varför din inriktning?
3. Vad har du lärt dig främst under din utbildningstid?
4. Vad skulle du säga är dina starka sidor rent kunskapsmässigt?
5. Vilken ny kunskap skulle du behöva ta till dig om du började arbeta hos oss?

Om jobbet:

 1.  Varför vill du arbeta hos oss?
 2.  Vad vet du om vår verksamhet?
 3. Vilka tre största krav ställer du på en arbetsgivare?
 4. Vilken typ av arbetsmiljö passar du bäst i?
 5. Vilka typer av människor arbetar du bäst med/sämst med? Varför?
 6. Vad lockar med denna tjänst och varför söker du den?
 7. Vad för typ av tjänst är du ute efter och har du sökt några andra arbeten än detta?
 8. Vilken typ av chef föredrar du? Hur vill du att ditt arbete ska utvecklas?
 9. Låt oss resonera kring din arbetslivserfarenhet. a) Var ligger dina främsta kompetenser? b) Vad har du lärt dig? c. Hur skulle du använda detta i en roll hos oss? d. Vilka problem har du stött på.?
  e. Hur skulle du använda problemlösning hos oss?
 10. Vilka områden är du bra på?
 11. Vilka områden behöver du utvecklas i?
 12. Var ser du dig själv a. 0m 3 år? b. Om 5 år?

Kundsyn:

 1. Som en del i en organisation så representerar man alltid dess varumärke. Vad är ett varumärke för dig?
 2.  Hur ser du på din egen roll i att upprätthålla ett varumärke?
 3.  Har du erfarenhet av att hantera kunder? Berätta om ett sådant tillfälle? Vad lärde du dig? Vad gick bra? Vad kunde du gjort bättre? 
 4. Hur hanterar du en besvärlig kund?
 5. Vad är kvalitet för dig?
 6. Vad är respekt för dig?

Om ledarskap ( kan eller kan inte komma beroende på tjänstens art):

 1. Hur ser du på att ha personalansvar?
 2. Har du haft personal/ledaransvar tidigare?
 3. Om ja, berätta.
 4. Om nej, hur kan du kompensera för detta med dina erfarenheter?
 5. Hur leder du?
 6. Vad är det svåraste med att vara ledare?
 7. Vad är din syn på auktoritärt ledarskap. Är det alltid något dåligt?
 8. Anser du dig ha tillräckligt mycket erfarenhet för att bli en bra ledare?
 9. Hur leder och fördelar du arbete till andra?
 10. Hur ser du på dig själv som förebild för andra?
 11. Berätta om en bra ledare som du mött.
 12. Berätta om en dålig erfarenhet kring ledarskap?
 13. Har du haft något resultatansvar? Om inte, hur ser du på det?
 14. Tror du att ledarskapet skiftar beroende på gruppstorlek? Om ja, hur? Om nej, varför inte?

 
Summeringsfrågor:

 1. Hur ser din familjesituation ut?
 2. Vad anser du om att resa i arbetet? Ja, nej, hur mycket?
 3. Vad är din syn på arbete?
 4. Balans arbete och fritid?
 5. Vad skulle du inte gå med på i ett arbete? Vad skulle få dig att inte ta en tjänst?
 6. Du har inte så mycket relevant arbetslivserfarenhet. Vad kompenserar du upp med för det erfarenhetsmässigt?
 7. Sammanfattningsvis, varför skulle vi välja dig och inte de andra som står här utanför och väntar
 8. Är det något mer jag bör veta om dig?
 9. Vad är dina lönekrav?
 10. Hur snart kan du börja?
 11. Kan du tänka dig att starta med en tillfällig anställning hos oss?

  

 

 

ltharticleend