lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Personligt brev, mall

ltharticlebegin

Upplägg och ordning

Generellt så är det bra att lägga upp ett personligt brev efter följande frågeställningar och ordning:

  1. Varför ska ni välja mig? - Fokusera på erfarenheter snarare än personliga egenskaper i detta avsnitt. Fokusera också på de erfarenheter du har som matchar rollen, (eller organisationen om det är en spontanansökan) . Varför ert företag/organisation för mig? - Företag vill alltid veta varför du vill arbeta hos dem. Om du har personliga exempel på att ha kommit i kontakt med bolaget tidigare så skriv det. Skriv annars om dina generella intryck av bolaget. Här kan deras hemsida vara till god hjälp.
  2. Mellansektion där man mer går in på djupet på vilket sätt ens erfarenheter matchar den kompetens man letar efter.  Tänk på att det är du som ska visa på vilket sätt din kompetens matchar företagets behov och inte vad du vill att företaget ska göra för dig.
  3. Personlig del där du berättar om dig själv. 
  4. Slutsummering där du återigen går tillbaka och summerar varför just du är intressant för denna roll. 
  5. Avsluta alltid med en inbjudan till ett personligt möte.

Allmänna råd:

  • Börja alltid det personliga brevet med Hej och avsluta med Med Vänliga Hälsningar! - Tänk på att det sitter en person på andra sidan och läser. Lite artighet är aldrig fel. Kan du hitta vem som ska läsa dina handlingar så kan du alltid skriva personens namn i inledningen. Då både för- och efternamn.
  • Ge alltid exempel och var konkret . Speciellt under punkt 1, 2 och 3.
  • Ett personligt brev ska aldrig vara längre än 1 sida. Då blir det för mycket text. Det kan också vara ½ sida om man får till det konkret och bra.
  • CV är nummer ett. Om ditt CV inte visar att du har de kompetenser som en arbetsgivare efterfrågar så är det inte säkert att denne ens läser ditt personliga brev.
ltharticleend