lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vad är karriär?

ltharticlebegin

Du väljer vad karriär är för dig

Här är några LTH-alumners* beskrivning av vad begreppet karriär är för dem. *Alumn=färdigutbildad teknolog/arkitekt/industridesigner ute i arbetslivet.

Läs och inspireras!


"Karriär handlar om att undvika val som är grundade på andras förväntningar och istället välja det som du vill."


"Tänk dig att du åker på en väg genom livet och längs den vägen kan du plocka upp olika typer av kunskap och möten av människor som förgyller din vardag och skapar ett mervärde för dig - det är du som väljer vad du plockar upp längs med vägen."


"Karriär för mig innebär ett sätt för mig att växa som person." 


"Begreppet karriär är att hitta ett jobb man trivs med, som man brinner för att jobba med. Att utöver det utveckla sig själv och sina kompetenser. Helt enkelt växa i den roll man har och ha klara och tydliga mål mot vart man vill och är på väg."


"Begreppet karriär innebär för mig att få arbeta med det jag vill, något som är intressant och givande. Det innebär också att ha möjligheten att utvecklas och få/ta större ansvar vart efter man blir mogen för det."


"Karriär för mig är ett uttryck för att målmedvetet utveckla och uppnå sina fulla potential. Därför kan karriär se så olika ut för olika människor. Vad som är karriär för mig är något helt annat för en annan människa men uppfyller samma syfte."

ltharticleend