lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Optimera ditt & andras lärande!

ltharticlebegin

Obs! Information med anledning av COVID-19: Utbildningen för Optimera ditt & andras lärande 2020 är inställd! 

Alternativ: Webinarier om studieteknik

Studie- och karriärvägledningen arrangerar en rad webinarier om studieteknik vid distansstudier. Dessa webinars erbjuds som ett alternativ till inställd utbildningen i Optimera ditt & andras lärande. 

Logga in på Canvas för att ta del av inspelade webinars: https://canvas.education.lu.se/courses/4728 (LU Studentkonto eller Lucat krävs)

 

Utbildningen Optimera ditt & andras lärande är till för dig som är intresserad av lärande och som gärna vill kunna hjälpa andra med inlärning. Här får du möjlighet att reflektera över ditt eget lärande, att få mer kunskap om inlärning och få praktiska redskap hur du bäst kan hjälpa andra.


För dig som LTH-student är detta ett unikt tillfälle att utvecklas som person, samtidigt som du får chansen att hjälpa dina studiekamrater. Efter genomförda event kan du ansöka om att få diplom, se nedan.

Optimera ditt & andras lärande arrangeras av Studie- och karriärvägledningen vid LTH.

Anmälan

Anmälan för 2020 öppnar måndagen den 17 februari kl 12.15 och stänger måndagen den 16 mars kl. 23.59
(Obs! Anmälan för 2020 är stängd).

Först till kvarn gäller. Bekräftelse på att du är antagen kommer att skickas per e-post efter att anmälningstiden gått ut. Du är välkommen att mejla eventuella fågor till svl-jour@lth.lu.se


Upplägg och innehåll

Obs! Upplägg och innehåll kommer förändras när LTH går över till distansundervisning. Mer information mejlas till anmälda studenter.

Optimera ditt & andras lärande består av två seminarier, samt ytterligare minst två aktiviteter/event som du själv arrangerar på din sektion. När du anmäler dig till seminarierna förbinder du dig att delta vid båda tillfällena, samt också att anordna minst två event för nyantagna studenter i årskurs 1 i höst. Läs mer i detta faktablad

2020 års seminarier är förlagda till måndagen den 30 mars och tisdagen den 31 mars. Se tid och lokal vid respektive seminarier nedan.

Seminarier

  • Föreläsning/workshop om lärande - Björn Liljeqvist

Effektivt lärande kräver bra studieteknik och goda verktyg. Detta är inget man föds med, utan något man måste lära sig bit för bit. Bäst är det om någon visar hur man gör. I denna workshop kommer vi att titta på hur principerna omsätts i praktiska metoder. Vi lägger särskild vikt vid hur studieteknik kan förmedlas av mentorer till nya studenter. Vi går igenom tekniker för förbättrat minne, fördjupad förståelse, problemlösning, lästeknik för akademisk text, inklusive så kallad "speed reading", samt strategier för att bygga effektiva vardagsrutiner. Kort sagt, kunskap som alla studenter borde ha!

Ta med dig två böcker till workshopen, en kurslitteratur och en skönlitterär bok. De kommer att krävas under workshopen.

Björn Liljeqvist är ordförande för Mensa International med cirka 134 000 medlemmar med en IQ på minst 131. 

Läs mer om föreläsaren: www.braingain.se

När och var?  

Måndagen den 30 mars 2020 kl. 15.15-18.00 i lokal Hollywood, Kårhuset (intill restaurang Moroten & Piskan, våning 2)

  • Workshop om samverkansinlärning - Joakim Malm

Se dina studiekamrater som resurser i ditt egna lärande! Om lärande i grupp - vad är effektivt? Välkommen att lära dig hur studenterna kan frigöras som en lärresurs för varandra för en både starkare social och akademisk kultur.

Två interaktiva timmar där deltagarna bland annat skall jobba med följande frågeställningar:

-    Vad finns det för fördelar med att studera tillsammans med andra?
-    Hur kan man göra informella studiegrupper effektiva i sitt arbete?
-    Vad är vitsen med att ibland byta folk man studerar med?

När och var?

Tisdagen den 31 mars 2020 kl. 15.15-17.00 i lokal Brännpunkten, Navet (Sölvegatan 22 F)

  • Workshop om flow i studierna - Eva Andersson

Den här workshopen handlar om hur man kan skapa förutsättningar för flow i studievardagen. Vi går igenom de viktigaste nycklarna till flow – mål, balans och återkoppling – och visar några konkreta rutiner och tekniker som kan bidra till skapandet och upprätthållandet av fokus och glädje i problemlösning, läsning och skrivande. Ledare: Eva Andersson, Studieverkstaden vid Lunds Universitet.

När och var?  

Tisdagen den 31 mars 2020 kl. 15.15-17.00 i lokal Videokonferensrummet, Navet (Sölvegatan 22 F)

För att få diplom

När du uppfyller kraven för att få diplom (se faktabladet), mejlar du till: svl-jour@lth.lu.se. Tänk på att beskriva vilken typ av lärandeaktiviteter som du varit med och arrangerat och hur många gånger ni genomfört dessa. Lämna även besked på vilken sektion som du arrangerat lärandeaktiviteter. 

Utdelning av diplom sker efter inbjudan till sammankomst under hösten/vintern 2020 eller skickas via brev till din folkbokföringsadress. Vi länk nedan ser du exempel på hur diplomet ser ut:

Klicka här för att ladda ner diplom

Tidigare deltagare

"Nyckeln till framgång är ihärdigt lärande och viljan att lära mer" – Katja Eftring, W16

Vad har kursen ”Optimera ditt & andras lärande!” gett dig för inspiration och verktyg när det gäller studieteknik och lärande?

Den gav både konkreta tips och övergripande koncept som är bra att ha i bakhuvudet när man studerar. Jag tyckte till exempel att det var väldigt intressant och motiverande att höra om grit-konceptet.

Kan du ge exempel på ett event som du har varit med och arrangerat på din sektion?

Tillsammans med mitt studieråd anordnade jag en studieworkshop för de nya studenterna. Vi använde oss av material från kursen och försökte ge de nya så många olika typer av tips som möjligt för att alla skulle ha möjlighet att hitta något som funkar för dem när de pluggar.

På vilket sätt, tror du, att du kan ha nytta av kunskaperna från utbildningen ”Optimera ditt och andras lärande” i framtiden och kommande yrkesliv?

Dels tycker jag att det var värdefullt att få höra att det inte är talang som är nyckeln till framgång, utan att ihärdighet och vilja att lära sig betyder mer. Dessutom jag har fått en bättre förståelse för hur man kan jobba mer effektivt i grupp. Båda dessa saker anser jag att jag kan ha stor nytta av att veta när jag ger mig ut i arbetslivet.

"Kursen gav mig inspiration och mod" – Filip Åhlfelt, C16

Vad har kursen ”Optimera ditt & andras lärande!” gett dig för inspiration och verktyg när det gäller studieteknik och lärande?

Kursen gav mig inspiration och mod att bryta gamla vanor och att våga testa nya metoder. Vissa av de utlärda metoderna har passat mig väldigt bra och är idag en del av min vardag.

Kan du ge exempel på ett event som du har varit med och arrangerat på din sektion?

Jag tillsammans med andra faddrar anordnade studiekvällar för de nyantagna under de första veckorna. Studiekvällarna fick bra respons från dem som deltog då de ansågs som en viktig extra hjälpande hand i starten.

På vilket sätt, tror du, att du kan ha nytta av kunskaperna från utbildningen ”Optimera ditt och andras lärande” i framtiden och kommande yrkesliv?

Kursen har redan nu satt ett intryck på mig då jag till vardags använder "pomodoro-tekniken". Tekniken är en av flera studietekniker som togs upp i kursen. Just den här tekniken har passat mig väldigt väl och gett positiva resultat.

Fördelning av platser

En begränsning av antalet platser finns, beroende på storleken på sektion/program.

Studieråden bestämmer vilka studenter som skall delta i utbildningen. Om någon sektion inte tar alla sina platser i anspråk, går platserna till en annan sektion.

Facebookgrupp

Ansök gärna om medlemskap i Facebook-gruppen Optimera ditt & andras lärande för att dela erfarenheter och för inspiration kring inlärning och aktiviteter kring lärande på sektionerna vid LTH.

Läs mer: www.facebook.com/groups/akademiskmentor

ltharticleend