lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Optimera ditt & andras lärande!

ltharticlebegin

Utbildningen Optimera ditt & andras lärande är till för dig som är intresserad av lärande och som gärna vill kunna hjälpa andra med inlärning. Här får du möjlighet att själv reflektera över ditt eget lärande, att få mer kunskap om inlärning och få praktiska redskap hur du bäst kan hjälpa andra.

För dig som LTH-student är detta ett unikt tillfälle att utvecklas som person, samtidigt som du får chansen att hjälpa dina studiekamrater. Efter genomförd utbildning får du också ett diplom från LTH som du kan ha stor nytta av i ditt CV. 

Optimera ditt & andras lärande arrangeras av Studie- och karriärvägledningen vid LTH.

Välkommen att delta 2018!

Anmälan är öppen fredagen den 16 mars till måndagen den 16 april kl. 09:00. Först till kvarn gäller. Bekräftelse på att du är antagen kommer att skickas per e-post efter att anmälningstiden gått ut.

Länk till anmälan

OBS! Anmälan för 2018 är nu stängd.

Har du frågor kring seminarieserien är du välkommen att höra av dig till svl-jour@kansli.lth.se 


Upplägg och innehåll

Optimera ditt & andras lärande består av en föreläsning, en workshop samt två ytterligare aktiviteter/event som du själv arrangerar. När du anmäler dig förbinder du dig att delta i både föreläsning och workshop, samt anordna minst två event för studenter i årskurs ett i höst.

Läs mer i detta faktablad

När och var:

Onsdagen den 18 april kl. 15-17 i E:B
Föreläsning med Torgny Roxå (läs mer nedan). Du kommer även att träffa studenter som tidigare genomfört aktiviteter och event för studenter i årskurs 1. Här har du chansen att få inspiration till vad du själv kan göra när höstterminen börjar. 

Måndag 23 april kl 15-17 eller torsdag 26 april kl 15-17 i Pepparholm på Studiecentrum 
Workshop med Johan Fredriksson och Joakim Malm (se mer information nedan). Observera max 30 deltagare per omgång.

Höstterminen 2018 
Vid höstterminens start arrangerar du två minst två akitiveter/event om lärande för årskurs ett.

"True Grit" – föreläsning med Torgny Roxå 

Torgny Roxå är pedagogisk konsult vid LTH.  Vid detta tillfälle föreläser han om betydelsen av "True Gruit" i studierna:

”True Grit, heter en amerikansk westernfilm om en flicka som hämnas mordet på sin pappa. Denna föreläsning handlar om betydelsen av True Grit i studierna. Grit, eller på finska Sisu, eller på svenska Jävlar anamma, är förmågan att envetet och långsiktigt gå in för något. Föreläsningen exemplifierar, förklarar och inspirerar. Den ger en ny inblick i motivation. Studenter som utvecklar True Grit i sina studier klarar sig bättre.”

Läs mer om Torgny Roxå: http://www.lth.se/genombrottet/

Workshop med Johan Fredriksson och Joakim Malm, Supplemental Instruction (SI)

Se dina studiekamrater som resurser i ditt egna lärande! Om lärande i grupp - vad är effektivt? Välkommen att lära dig hur studenterna kan frigöras som en lärresurs för varandra för en både starkare social och akademisk kultur.

Två interaktiva timmar där deltagarna bland annat skall jobba med följande frågeställningar:
-    Vad finns det för fördelar med att studera tillsammans med andra?
-    Hur kan man göra informella studiegrupper effektiva i sitt arbete?
-    Vad är vitsen med att ibland byta folk man studerar med?

Efter avslutat deltagande

När du deltagit i samtliga moment i utbildningen skickar du ett mejl till Studie- och karriärvägledningen 

på adress: svl-jour@lth.lu.se

Här beskriver du kort vad du har gjort och berättar hur många studenter som deltog i arrangemanget. Vi kommer att samla texterna i en bank med goda exempel.

Ett diplom skickas till dig med post. Här ser du exempel:

Klicka här för att ladda ner diplom

Tidigare deltagare

"Nyckeln till framgång är ihärdigt lärande och viljan att lära mer" – Katja Eftring, W16

Vad har kursen ”Optimera ditt & andras lärande!” gett dig för inspiration och verktyg när det gäller studieteknik och lärande?
Den gav både konkreta tips och övergripande koncept som är bra att ha i bakhuvudet när man studerar. Jag tyckte till exempel att det var väldigt intressant och motiverande att höra om grit-konceptet.

Kan du ge exempel på ett event som du har varit med och arrangerat på din sektion?
Tillsammans med mitt studieråd anordnade jag en studieworkshop för de nya studenterna. Vi använde oss av material från kursen och försökte ge de nya så många olika typer av tips som möjligt för att alla skulle ha möjlighet att hitta något som funkar för dem när de pluggar.

På vilket sätt, tror du, att du kan ha nytta av kunskaperna från utbildningen ”Optimera ditt och andras lärande” i framtiden och kommande yrkesliv?
Dels tycker jag att det var värdefullt att få höra att det inte är talang som är nyckeln till framgång, utan att ihärdighet och vilja att lära sig betyder mer. Dessutom jag har fått en bättre förståelse för hur man kan jobba mer effektivt i grupp. Båda dessa saker anser jag att jag kan ha stor nytta av att veta när jag ger mig ut i arbetslivet.

"Kursen gav mig inspiration och mod" – Filip Åhlfelt, C16

Vad har kursen ”Optimera ditt & andras lärande!” gett dig för inspiration och verktyg när det gäller studieteknik och lärande?

Kursen gav mig inspiration och mod att bryta gamla vanor och att våga testa nya metoder. Vissa av de utlärda metoderna har passat mig väldigt bra och är idag en del av min vardag.

Kan du ge exempel på ett event som du har varit med och arrangerat på din sektion?

Jag tillsammans med andra faddrar anordnade studiekvällar för de nyantagna under de första veckorna. Studiekvällarna fick bra respons från dem som deltog då de ansågs som en viktig extra hjälpande hand i starten.

På vilket sätt, tror du, att du kan ha nytta av kunskaperna från utbildningen ”Optimera ditt och andras lärande” i framtiden och kommande yrkesliv?

Kursen har redan nu satt ett intryck på mig då jag till vardags använder "pomodoro-tekniken". Tekniken är en av flera studietekniker som togs upp i kursen. Just den här tekniken har passat mig väldigt väl och gett positiva resultat.

Fördelning av platser

Observera att det är platsbegränsning på utbildningen enligt nedan.

Studieråden bestämmer vilka studenter som skall delta i utbildningen. Om någon sektion inte tar alla sina platser i anspråk, går platserna till en annan.

Välkommen att mejla Studie- och karriärvägledning LTH vid eventuella frågor.

Mejladress: svl-jour@kansli.lth.se.

Sektion

Program

Antagningstal HT17

Antal på sektion

F-sektionen

Teknisk fysik, Teknisk matematik och Teknisk nanovetenskap

175

8

E-sektionen

Elektroteknik, Medicin och teknik

123

5

M-sektionen

Maskinteknik, Maskinteknik med teknisk design

159

7

V-sektionen

Väg- och vattenbyggnad, Lantmäteri, Brandingenjör

204

9

A-sektionen

Arkitektur, Industridesign

102

4

K-sektionen

Kemiteknik, Bioteknik

112

5

D-sektionen

Datateknik och Informations- och kommunikationsteknik

156

7

Ing-sektionen

Högskoleingenjör samt Tekniskt basår

193

8

W-sektionen

Ekosystemteknik

58

3

I-sektionen

Industriell ekonomi

101

4

TOTALT

 

1383

60

ltharticleend