lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sökande till LTH

ltharticlebegin

Varför ska du välja LTH?

Vi är en modern teknisk högskola som satsar stort på framtiden. I Lund byggs två nya forskningsanläggningar av världsklass; ESS och MAX IV, och stora investeringar görs inom forskning och utveckling.

Med LTH:s bredd inom såväl konstnärlig som teknisk utbildning och forskning kan du hitta det som intresserar just dig. Våra tekniska utbildningar finns såväl i Lund som i Helsingborg. Vi på LTH – studie- och karriärvägledare, kuratorer, lärare, forskare och studenter finns med dig hela vägen och hjälper, inspirerar och motiverar dig. För att hjälpa studenter att lyckas på ett antal inledande svåra kurser erbjuder LTH sedan många år tillbaka studenter att delta i studiegrupper-SI.

Dina studier och framtida karriär är viktiga för oss. LTH:s studie- och karriärvägledare erbjuder studie- och karriärplanering samt coachning under hela din studietid.

Vill du få internationell erfarenhet finns stora möjligheter att förlägga en del av dina studier utomlands. Det är du som avgör!

Lunds Tekniska Högskola är en del av Lunds universitet. Mångfald är vår styrka! Vi värnar om skyddet av mänsklig värdighet och frihet, människors lika värde och mänskliga rättigheter.

På LTH kan du vara den du är och bli den du vill!

ltharticleend