lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

ltharticlebegin

Studie- och karriärvägledarna på LTH har ett samlat ansvar för all studievägledning och coachning för studenter på 20 utbildningsprogram i Lund och 6 program på campus Helsingborg, samt för dig som vill börja studera ett program på LTH.

Varje studie- och karriärvägledare är specialist på respektive utbildning och ingår i programledningen. Studie- och karriärvägledarens roll i programledningen är att förankra, förtydliga och synliggöra studentperspektivet. Studie- och karriärvägledningen ansvarar för och koordinerar akademisk mottagning av nyantagna studenter.

Studie- och karriärvägledarnas bemötande präglas av lyhördhet och respekt för individen. Vi har tystnadsplikt och utgår alltid från studentens individuella livssituation. Vårt arbetssätt är lösningsorienterat. Vårt fokus ligger på det som inspirerar och motiverar dig.

Kontakta oss på det sätt som passar dig bäst – genom personligt besök, via telefon eller e-post. Vem du ska kontakta och hur du kan göra det finns under respektive program.

Välkommen till oss!

ltharticleend