lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Programmet 300 hp

ltharticlebegin

Läro- och timplan

I läro- och timplanen hittar du programmets kurser uppdelade per årskurs, samt aktuell kursplan.

Under årskurs 4 och 5 ska du läsa kurser omfattande minst 90 högskolepoäng (hp) samt genomföra ett examensarbete som omfattar 30 hp. Examensarbete som är på A-nivå genomför du under årskurs 5. Examenskraven anger att du måste läsa minst 45 hp (varav minst 30 hp skall utgöras av kurser på A-nivå) inom en av de sex specialiseringarna på väg- och vattenbyggnadsprogrammet. Du kan välja att läsa alla 90 hp inom en specialisering eller läsa kurser ur andra specialiseringar inom V-programmet, kombinerat med valfria kurser. Du har rätt att läsa 15 hp utanför V-programmet. Du kan välja att studera vid ett annat universitet i Sverige eller utomlands. I de fall måste du läsa kurser som kan ingå i V-programmet (kontakta studievägledningen för mer information).

Examensarbete

 LTH:s gemensamma sidor för examensarbete finner du all information som gäller examensarbete: lediga examensarbeten, blanketter, möjlighet att annonsera ut din examensarbetspresentation samt söka efter opponent. 

För V-programmet gäller att ämne för examensarbete väljs inom något av följande områden:

Stadsbyggnad (ASBM05)

Byggnadsfysik (VBF820)

Geoteknik (VGTM01)

Byggnadsmekanik (VSM820)

Trafikteknik (VTT820)

Vägbyggnad (VVB820)

Kortfattat kan processen beskrivas enligt följande: Ta kontakt med de avdelningar där du läst fördjupningskurser för att få information om vilka examensarbeten man har. Har du en egen idé ta upp denna med lämplig handledare. Gör detta i god tid så du kan göra en tidplan för examensarbetet. 

När du hittat ett intressant examensarbete och kommit överens med en handledare och examinator, skaffa en registreringsblankett och en blankett för Sammanställning av aktiviteter i samband med examensarbete.

Fyll i blanketten tillsammans med din handledare och skicka/lämna in till programplanerare Ronnie Thomasson. OBS: viktigt för registrering i LADOK. Om du har några frågor och funderingar är du välkommen att kontakta studievägledningen.

Anvisningar för rapporter på V-programmet

För dig som yrkesverksam V-ingenjör kommer den skrivna rapporten att vara ett mycket viktigt redskap. Hur du skriver påverkar hur du uppfattas när du exempelvis skall söka arbete, sälja in en idé och i kontakt med dina uppdragsgivare. I allt fler kvalitetssystem och regelverk har också dokumentationen av ett arbete stor betydelse.

Därför tränas skrivande kontinuerligt i utbildningen. Nedanstående skrift är avsedd att fungera som ett hjälpmedel i samband med skriftliga inlämningar. Den utgör ett gemensamt ramverk för V-utbildningen, men kursansvarig lärare har alltid möjlighet att ange specifika krav för en viss uppgift.

Allmänna krav för inlämningsuppgifter vid V-programmet LTH, PMAnvisningar för rapporter på V-programmet

ltharticleend