Testa dina alkoholvanor, eller få stöd om du är anhörig till någon med alkoholproblem

Hur ser din relation till alkohol ut? Har du vuxit upp med problematiskt drickande i din hemmiljö? Studenthälsan erbjuder individuellt stöd och vägledning för dig som behöver.

– Publicerad den 26 april 2022

Många sammanhang i studentlivet är nära sammankopplade med alkohol. Studenter kan därför vara särskilt sårbara för alkoholproblem. Flera olika studier visar att det är i åldrarna mellan 18 och 25 år som man dricker mest. Det är också då man utvecklar sina vuxna alkoholvanor.

En del studenter dricker ingenting, medan en del redan har en hög konsumtion med sig sedan tidigare. Det är inte ovanligt att studenter har en bild av att alla studenter dricker alkohol. Det gör att den egna pressen på sig själv att dricka alkohol ökar.

Hur ser din relation till alkohol ut? 

Studenthälsan erbjuder en individuell alkoholutbildning (ASTP) för dig som vill lära känna dina alkoholvanor och förstå hur din kropp och hjärna påverkas av ditt drickande. Under utbildningen får du också lära dig nya tekniker för att få bättre kontroll över ditt alkoholintag.

Information om ASTP utbildningen och hur du anmäler dig (Lunds universitets webbsida)

Har du vuxit upp med problematiskt drickande i din hemmiljö?

Då kan det individuella programmet ICAIP (Individual Coping and Alcohol Intervention Program), som Studenthälsan håller i, vara aktuellt för dig. Programmet ger dig förståelse för hur det är att växa upp i en sådan familj och hur den upplevelsen präglar dig som student.

Information om programmet ICAIP och hur du anmäler dig (Lunds universitets webbsida)