Anmälan till tentamen är öppen!

Nu har anmälan till tentamensperiod 3 öppnat. Anmälan är öppen t.o.m. 2021-03-08 (23:59). Anmälan är obligatorisk, utan anmälan kan läraren inte nå de som ska skriva tentan med instruktioner. Om du inte kan anmäla dig, maila till kursansvarig (före deadline).

– Publicerad den 22 februari 2021

Nu har anmälan till tentamensperiod 3 2020/21 (2021-03-15 - 2021-03-20) öppnat. Anmälan är öppen t.o.m. 2021-03-08 (23:59).

Obligatorisk anmälan

Anmälan är obligatorisk, utan anmälan kan läraren inte nå de som ska skriva tentan med instruktioner. Om du inte kan anmäla dig, maila till kursansvarig (före deadline).

Anmälan görs via ladok. Är du inte anmäld kan du inte skriva tentan.

Ladok för studenter

Aktuellt gällande tentorna i mars

  • De flesta tentor kommer vara digitala, men enstaka (mindre) tentor kan ges i sal.
  • Schemat stämmer för det mesta (datum, tid, sal/digitalt), men sena ändringar kan ske. Det är extra noga att vara uppmärksam på info från läraren (sannolikt efter att anmälningsperioden är stängd) och efter noteringar i schemat som förtydligar.
  • Anonymisering kommer vara avstängt för samtliga tentor (även de i sal).
  • Plussning kommer som standard vara möjligt (även vid digitala tentor). Dock kan examinator göra undantag och stänga kursen för plussning. Info kan finnas på respektive institutions webbplats.
  • Rättningen kan ta längre tid än vanligt pga online-hanteringen.

Om tentamensanmälan

Information om tentamensanmälan finns på Studentwebben LTH. Där finns också information om möjliga anledningar om du inte kan anmäla dig och vad du ska göra i så fall.

Tentamen

Schema

Fullständigt tentamensschema finns på TimeEdit.

TimeEdit tentamensschema

Pedagogiskt stöd 

Du som har rätt till pedagogiskt stöd (med intyg från Avdelningen för Pedagogiskt stöd) och vill skriva med förlängd tid: Glöm inte att anmäla det till din lärare i god tid – senast tre veckor före tentan! (tidigare deadline än vad själva tentaanmälan har)

Information om pedagogiskt stöd för studenter