Bron stängs vid Mattehuset/Annexet och Studiecentrum/E-huset

Akademiska hus behöver laga asfalten vid bron som knyter ihop Mattehuset/Annexet och Studiecentrum/E-huset. Detta innebär att bron måste stängas av helt medan arbetet pågår. Gående och cyklister hänvisas runt sjöarna med hjälp av avspärrning och skyltar.

– Publicerad den 13 september 2021

Detta arbetet kommer påbörjas på måndag 13 september. En notis om detta arbete finns även i Akademiska Hus mobilapp ”Mitt campus”. Alla som har den och följer LTH kommer få notisen.

Ladda hem appen Mitt Campus (Google Play)

Ladda hem appen Mitt Campus (App store)