Information om tentor och campusundervisning

Nu närmar vi oss den 1 november, det datum då undervisningen i största möjliga mån återgår till det normala. Här får du som är student information om vad det kommer att innebära.

– Publicerad den 20 oktober 2021

Vad gäller från och med november?  

  • Från och med den 1 november sker undervisningen fysiskt på plats. Online-undervisning kan förekomma även i framtiden om det finns goda pedagogiska eller andra skäl.   
  • Om du har symtom som kan tyda på covid-19, även om de är milda, ska du även fortsättningsvis stanna hemma. 
  • Om du inte kan närvara vid obligatoriska moment på grund av t.ex. symtom eller sjukdom, meddela kursansvarig så fort som möjligt för att underlätta planeringen.
  • Om du är i riskgrupp och av den anledningen behöver anpassning av dina studier behöver du fr.o.m. den 1 november intyg från läkare eller psykolog. Har du ett sådant intyg tar du kontakt med LTH:s funka-organisation via funktionsadressen funka@lth.lu.se för att boka ett enskilt samtal om möjligheten till anpassning.
  • Det är fortsatt viktigt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Håll dig uppdaterad på www.folkhalsomyndigheten.se och www.lu.se/corona.  

Kontakta kursansvarig om du har frågor om hur undervisningen kommer att läggas upp.

Coronaviruset/covid-19 – information för studenter | Lunds universitets webbsida

Vad gäller under inläsnings- och tentaperioden? 

Många tentor under tentamensperioden vecka 43 kommer att ske på campus i enlighet med det beslut som fattades av LTH i juni. Vissa tentor kommer dock att hållas digitalt. Försäkra dig om att du vet vad som gäller för just din tentamen och var beredd på att du kan behöva befinna dig i Lund för att skriva din tenta.

Du är välkommen att använda LTH:s studieplatser under inläsningsveckan, i mån av plats. Tänk på att hålla avstånd, tvätta händerna noggrant och låta möblerna stå kvar där de är placerade. Har du symtom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma (se mer information ovan).

Hälsningar

Kristofer Modig
Vicerektor för grundutbildning, LTH