Kursanmälan till kommande läsperiod är nu öppen!

Inför varje läsperiod anmäler du som LTH-student vilka kurser du har för avsikt att läsa i nästa läsperiod. Du anmäler dig oavsett om kurserna är obligatoriska eller valfria.

– Publicerad den 3 maj 2021

Kursanmälan är öppen 3 - 18 maj.

Logga in med ditt studentkonto på https://kurser.lth.se/kursanmalan/

Det är viktigt att du anmäler dig i tid till kurserna för att vara garanterad en plats. Efter att du anmält dig kontrollerar institutionen eventuella krav på förkunskaper, dessa framgår av kursplanen för aktuell kurs, och du kan efter ordinarie anmälningsperiods slut se detta på https://kurser.lth.se/kursanmalan/ .

Om du av någon anledning missar anmälningstiden kan du numera själv göra en sen anmälan i systemet. Tänk på att du då inte garanteras en plats, detta avgörs från kurs till kurs.

Schema

Schema och läsårsindelning 

Pga Corona är schemat något mer oklart än det brukar vara. Ändringar kan ske.

Anmäl dig till de kurser du planerar att läsa

Kursanmälningarna används av institutionerna för att dimensionera personal, lokaler och annat så att kursen löper så smidigt som möjligt. Därför är det viktigt att du inte anmäler dig till fler kurser än du verkligen tänkt läsa.

Läro-timplan

Du kan se vilka kurser som ingår i ditt program och när de ges på Kurswebben LTH

Kurswebben LTH

Studieavbrott

Om du har registrerat dig på en kurs som du har slutat delta på, ber vi dig om att anmäla avbrott. På kurser gör du det i Ladok för studenter https://www.student.ladok.se (Klicka på kursen -> Deltagande -> Avbrott).

Information om avbrott på ditt program

Studieuppehåll

Ska du ta studieuppehåll aktuell/nästa termin och inte redan anmält det? I så fall ska du inte anmäla dig till kurser, utan istället lämna in anmälan om studieuppehåll.

Anmälan om studieuppehåll

Gemensamma kurser

Tanken med de gemensamma kurserna är att erbjuda LTHs studenter ett för dem anpassat, huvudsakligen icke tekniskt, breddande kursutbud.

Information om de gemensamma kurserna och hur du anmäler dig 

Anmälan görs på www.antagning.se och följer deras anmälningstider dvs 15/4 inför hösten respektive 15/10 inför våren.

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Studenter på samtliga civilingenjörsprogram samt brandingenjörsutbildningen har efter årskurs 3 möjlighet att genomföra praktikkursen Ingenjörsinriktad yrkesträning 15 hp.

Information om ingengörsinriktad yrkesträning

Exjobb och omläsning

I fall du bara ska läsa om kurser (vilket du anmäler direkt till institutionen) eller om du enbart ska göra exjobb kan du bortse från denna information.

Information om examensarbete

Kurs på annat program

I fall du vill läsa en kurs som inte går på ditt program, men på ett annat LTH-program, kan du ansöka om att få läsa den.

Ansökan ska lämnas in inom samma tider som anmälningssystemet är öppet.

Information och ansökningsblankett till kurser på annat program

Frågor

Din studie- och karriärvägledare finns tillgänglig om du behöver diskutera dina framtida val och studier eller om du inte hittar kurs du önskar läsa.

Kontaktuppgifter studie- och karriärvägledare