Kursregistrering för läsperiod 3 är öppen

I början av varje läsperiod ska du som LTH-student registrera dig på dina kurser, vilket innebär att du meddelar att du har för avsikt att fortsätta dina studier och påbörja kurserna du registrerar dig på.

– Publicerad den 11 januari 2022

Kursregistrering sammanfattning

  • Kursregistrering har öppet mellan 10 - 28 januari
  • Logga in med ditt LU-konto på www.student.ladok.se
  • Registrera dig på kurserna du ska läsa, alt. utbytesstudier
  • Missad kursanmälan? Gör sen kursanmälan på kurser.lth.se/kursanmalan

Mer information om kursregistrering på Studenwebben

Registreringen är nödvändig för att institutionen ska kunna rapportera betyg på kurser du examineras i, för att komma åt diverse lärplattformar och för att kunna få studiemedel.

Både kursregistreringen och din studieförsäkran till CSN är nödvändiga för att CSN ska betala ut studiemedel. Utbetalningen av studiemedel startar efter den första kursregistreringen. Normalt på LTH är att inte alla 30 hp på en termin kan registreras i början av terminen, utan ca hälften först i den andra läsperioden på terminen. Detta tar CSN hänsyn till, men de är noggranna med att kontrollera totalt antal poäng på en hel termin, och du kan bli återbetalningsskyldig om du fått studiemedel för fler veckor/studietakt än vad som motsvaras av kursregistreringar (inklusive omregistreringar på kurser).

Behörighetsvillkor

När du kursanmälde dig framgick det om kursen har förkunskapskrav eller platsbegränsning. Om du inte uppfyller villkoret eller om du inte ingår i den grupp som får läsa kursen vid platsbegränsning (efter urval enligt metod som framgår i kursplanen), så kommer du inte kunna registrera dig.

Tyvärr får du inget felmeddelande förrän du försökt registrera dig. Du kan se om du har spärr mot registrering på din kursanmälan.

Kursanmälan (Kurswebben LTH)

Om du anser dig uppfylla behörighetskravet men ändå inte kan registrera dig, kontakta utbildningsadministratören på institutionen/avdelningen som ger kursen.

Omregistrering

Om du ska läsa om kurser, så kan du inte själv registrera dig på dessa. Vänd dig till utbildningsadministratören på institutionen/avdelningen som ger kursen.

Självomregistrering grundkurser i matte

Dock kan man oftast omregistrera sig själv på matematikkurserna LinAlg, Endim och Flerdim (gäller studenter i Lund). Det fungerar dock inte på Endim med kurskod FMAA01, och det finns andra fall då det inte går. Gå in på kursen under "Min utbildning", klicka på kursen och sedan på "Byt till annat kurstillfälle".

Sen/missad kursanmälan

Har du missat anmäla dig till dina kurser kan du göra en sen kursanmälan på Kurswebben. Det finns ingen garanti att man får läsa kursen om man gör en sen anmälan. Sen kursanmälan är öppen t.o.m. 2022-01-24, men enskilda kurser kan stänga före dess (troligtvis pga att de är fullbokade).

Kursanmälan (Kurswebben LTH)

Utbytesstudier

Åker du som utbytesstudent ska du registrera dig på själv på utbytesstudierna. Logga in i student-Ladok, så ser du din antagning som du kan registrera dig på. Får du problem med registreringen på utbytesstudierna, kontakta outgoing@lth.lu.se för hjälp. 

Studieuppehåll

Ska du ha studieuppehåll? I så fall ska du inte registrera dig, utan istället lämna in anmälan om studieuppehåll. Blankett finns på Studentwebben.

Ändrad studiesituation 

Om du får problem med att registrera dig efter att du är tillbaka från ett uppehåll, svara på det här mailet så hjälper vi dig.

Examensarbete

För att starta ditt exjobb, läs mer på Studentwebben. 

Examensarbete

Schema

Schemat och läsårsindelning

Läro- och timplaner

Läro-och timplaner visat vilka kurser som ingår i programmet.

Kursplaner

I kursplanen kan du se information om bland annat förkunskapskrav, välj ditt program för att få fram en kursöversikt.

Kurswebben LTH

Kontakt

Utbildningsadministrationen på LTH: kursval@lth.lu.se