LTH Online i Canvas

Genom LTH Online kan du hitta spännande föreläsningar, plugga tillsammans med andra eller delta i en social aktivitet i slutet av veckan! Varje vecka erbjuder vi flera online-event inom olika teman.

– Publicerad den 10 maj 2021

De dagliga eventen har till övergripande syfte att hålla dig motiverad, lära dig nya saker och inte minst erbjuda ett socialt sammanhang. Bland annat erbjuds tillfällen om digitala färdigheter, studieteknik, inspirationsföreläsningar från doktorander och alumner med mera. Samhällsvetarkåren kommer att arrangera yogapass på måndagar som vi får lov att delta i, och sociala aktiviteter kommer arrangeras av Teknologkåren på fredagar. Det finns även en studentsupport för drop-in under olika tider. 

Vår förhoppning är att de planerade aktiviteterna tillsammans ska ge dig stöd, lärdomar och ett social sammanhang som underlättar tillvaron.

Engelska och svenska

Tillfällena är öppna för samtliga studenter vid LTH. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta del av innehållet kommer presentationer och föreläsningar ges på engelska, medans diskussioner och frågestunder kommer att ges på båda språken. Kompletterande länkar och material erbjuds i möjligaste mån på båda språken.

Hur gör jag för att vara med?

Om du registrerar dig på kursen finns den tillagd till din dashboard i Canvas. Du behöver inte anmäla dig till enskilda tillfällen eller förbereda något. 

Mer information om programmets innehåll får du genom att klicka i programmet ovan. Där kan du se vad varje enskilt tillfälle kommer handla om och hitta rätt Zoom-länk. Länkar finns även i kursens kalender.

Registrera dig på LTH Online (Canvas)