Sommarskola genom LTH

Som student vid Lunds universitet finns det möjlighet att studera utomlands eller delta i internationell studentkonferens under sommaren. För vissa av dessa aktiviteter ingår stipendier. Nominering till sommarskolan påverkar inte dina chanser om du vill söka andra utbyten.

Sommarskolorna riktar sig till LTH-studenter i åk 1-4. 

Du som läser tredje eller fjärde året på LTH:s civilingenjörsprogram har möjlighet att söka till Summer Undergraduate Research Fellowship på California Institute of Technology, Caltech.

Information om SURF (Reglertekniks institutionssida)
Information om Caltech (Caltechs webbsida)

Frågor hänvisas till Anders Rantzer
Email: anders.rantzer@control.lth.se

Ansökan

Ansökningsperiod: 1 oktober - 4 november 2021 kl. 23:59 inför sommaren 2022.

Din ansökan ska innehålla följande:

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.
 3. Betygsutdrag på engelska
  Skriv ut från Ladok eller be om ett intyg på Studiecentrum, i receptionen

Dessa dokument skickas in som en samlad PDF till anders.rantzer@control.lth.se. Namnge dokumentet med ditt namn, program och SURF. Exempelvis: Namn Namnsson B SURF.

Datum för sommarskolan: Datum publiceras januari/februari
Datum för ansökan till LTH: Februari (datum publiceras senare)
Avgifter: Sommarskolan, inklusive kost och logi bekostas av Beihang University.
Behörighet: Endast för LTH-studenter i åk 1-3 (undergrad-studenter)

Ansökan

Ansök om att bli nominerad online i SoleMOVE (SoleMOVE's ansökningsportal)

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Datum för sommarskolan: Datum publiceras senare
Datum för ansökan till LTH: Februari (datum publiceras senare)
Avgift: Ingen kostnad
Boende och resekostnader: Egen finansiering
Behörighet: ÅK 1-4
Poäng: För frågor om tillgodoräknande kontakta din programplanerare
Stipendium: Cirka 8000 kr/månad för nominerade som uppfyller betygssnittet. Räkna ut om du är behörig genom att använda kalkylatorn till höger (eller längst ner om du använder mobil)
Inriktning: Sommarskolan involverar en månads praktik (forskning tillsammans med en professor) på en av Nagasaki University's olika fakulteter, samt ett två-veckors seminarium på fakulteten för miljövetenskap
Urval: LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Läs tidigare reseberättelser (Lunds universitets hemsida): Sök efter ”Nagasaki” i fritextfältet

Sommarskolans upplägg: 

 1. Praktik
  Ett brett urval ämnen erbjuds inom både samhällsvetenskap och naturvetenskap beroende på intresse. Exempel på område är: analytisk / grön kemi, toxikologi, avfallshantering, fysiologi, bioteknik, geologi, psykologi, miljövård, miljölagstiftning, ekonomi, sociologi, internationella relationer, förvaltning och planering.
 2. Seminarium 
  Föreläsningar om japansk miljöpolitik och förvaltning samt forskning och teknologi kring miljöfrågor i både japan och asien. Förutom föreläsningar ingår studieresor, gruppdiskussioner, presentationer och sociala event. 

Ansökan

Ansök om att bli nominerad online i SoleMOVE (SoleMOVE's ansökningsportal)

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.

Datum för sommarskolan: Datum publiceras senare
Ansökningsperiod till LTH: Februari (datum publiceras senare)
Avgift: Ingen kostnad
Boende och resekostnader: Egen finansiering
Behörighet: Du som student ska vid ansökningstillfället har klarat minst 90hp inom programmet inklusive VVRA01/VVR111 för W och VVRA05/VVR145 för V
Inriktning: Kursen (VVRF05) ger 7,5 hp och ges från april-september, där 4 veckor är förlagda i Kina. Genom ett projektarbete tillsammans med kinesiska studenter får du erfarenhet av interkulturellt samarbete i en internationell miljö. 

Information om kursens innehåll (Avdelningen för Tekniskt Vattenresursläras hemsida)

Frågor om kursen hänvisas till Linus Zhang, teknisk vattenresurslära.
Email: linus.zhang@tvrl.lth.se

Frågor om ansökan hänvisas till Stephanie Jung, internationella avdelningen.
Email: stephanie.jung@lth.lu.se

Ansökan

Ansök om att bli nominerad online i SoleMOVE (SoleMOVE's ansökningsportal)

 1. Statement of Purpose
  Ett motivationsbrev på engelska där du motiverar varför just du ska få chansen att åka. Max 1 A4-sida.
 2. Curriculum Vitae (CV)
  På engelska med foto.

LTH:s Internationella avdelning gör ett urval baserat på medelbetyget och motivationsbrevet. Först när du nominerats av LTH:s Internationella avdelning kan du ansöka till sommarskolan.


Sommarskola på egen hand

Det kommer kontinuerligt in tips om sommarkurser från LTH:s partner-universitet. De som verkar extra intressanta för LTH-studenter publiceras här löpande.

Internationella avdelningen bistår med information om sommarkurser som du söker helt på egen hand. Ofta är sommarkurserna förknippade med avgifter och finansieringen står du som student för. 

OBS: inga tillgodoräknande kan garanteras - tala med din programledare.

Sommarskolor 2022

Kommer uppdateras löpande mellan november 2021 och maj 2022 

Sommarskola, Nagasaki

Sommarskola, Nagasaki

Den del av kursen jag läste var 2 veckor lång. Studenter från Japan, Lund, Australien, Hawaii, Taiwan och Thailand deltog. Vid ansökan från LTH kunde vi välja att medverka vid både en seminariedel och ett internship eller vid enbart seminariedelen. Jag valde det senare alternativet. Seminarierna bestod av föreläsningar i olika miljörelaterade ämnen, några studiebesök och ett grupparbete. 

Överlag var kursen trevlig även om nivån var strax under min förväntan. Detta förklaras delvis med att många av de japanska studenterna läste sitt första år.

Sidansvarig: outgoing@lth.lu.se | 2020-12-14