Lediga examensarbeten

Lediga examensarbete från institutioner och avdelningar vi LTH listas nedan (senast inkomna överst).

Externa företag (och ibland institutioner på LTH) anmäler lediga exjobb, praktik- och traineeplatser på LU:s MyCareer. 

MyCareer

Inkomna examensarbeten, öppna för ansökan

Assessment of effectiveness of restoration and its ecological status of in Lake Växjösjön

Ämnesområde: Vattenresurshantering

Beskrivning: Assessment of effectiveness of restoration and its ecological status of in Lake Växjösjön, project description and contact information (pdf, new tab)

Datum för publicering: 2021-04-07

Application of data-driven models in exploring cyanobacterial bloom risks in Mälaren

Ämnesområde: Vattenresurshantering

Beskrivning: Application of data-driven models in exploring cyanobacterial bloom risks in Mälaren, project description and contact information (pdf, new tab)

Datum för publicering: 2021-04-07

Water quality modelling approach for cyanobacterial bloom risk assessment in Lake Vombsjön

Ämnesområde: Vattenresurshantering

Beskrivning: Water quality modelling approach for cyanobacterial bloom risk assessment in Lake Vombsjön, project description and contact information (pdf, new tab)

Datum för publicering: 2021-04-07

Application of data-driven models in exploring cyanobacterial bloom risks

Ämnesområde: Vattenresurshantering

Beskrivning: Application of data-driven models in exploring cyanobacterial bloom risks, project description and contact information (pdf, new tab)

Datum för publicering: 2021-04-07

Mätning av luftombyte med sensorer för luftburna partiklar

Ämnesområde: Fysik

Beskrivning: Inomhusmiljö har aktualiserats mer och mer de senaste åren. Ventilation av byggnader är en viktig faktor för att koncentrationen av skadliga luftföroreningar och luftburen smitta inte ska var för hög. Traditionellt mäts ventilation med inerta gaser eller helt enkelt luftflöden, men man kan även studera hur koncentrationen av luftburna aerosolpartiklar ändras över tid. Vi vill jämföra traditionella metoder med lågkostnadssensorer för partiklar för att se om detta är ett rimligt antagande. Mätningar kommer utföras i hem och offentliga miljöer.
OBS: Hög nivå av självständighet och planerande krävs!

Datum för publicering: 2021-03-17

Kontakt: Erik Ahlberg, erik.ahlberg@nuclear.lu.se , 070-304 91 67

Examensarbeten

Samtliga examensarbeteskurser på LTH:s utbildningsprogram.

Annonsera - ledigt examensarbete

Enbart för LTH:s institutioner och avdelningar. Övriga hänvisas till MyCareer.

Sidansvarig: programwebb@kansli.lth.se | 2020-12-16