Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning

På den femåriga arkitektutbildningen är det möjligt att efter det tredje året genomföra kursen AAHF40 - Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning, 30 hp (en termin), uppdelad på delproven praktik 24 hp och uppsatsdel 6 hp.

Kursen är valfri och genomförs efter det tredje året, men innan examensarbetet påbörjas. Praktikdelen kan göras som avlönat arbete eller finansieras av stipendier eller studiemedel.

Kursen tillhandahålls av institutionen för arkitektur och bygg miljö.

Information om Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning (Institutionen för arkitektur och byggd miljö)

Sidansvarig:  | 2021-07-06