Arkitektur

Om programmet

Utbildningsplanen definierar utbildningen. Här finner man syfte med och mål för utbildningen, utbildningens utformning samt examenskrav.  

I läro- och timplanen hittar du programmets kurser uppdelade per årskurs, samt aktuell kursplan.

Utbildningsplan samt läro-och timplan finns på sidan Kurs-och programinformation

På arkitektutbildningen är det möjligt att efter tredje året genomföra yrkespraktik under en termin. Kursen heter AAHF40 - Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning och är på 30 hp, uppdelat på delproven praktik 24 hp och uppsatsdel 6 hp.

Information om arbetsplatsförlagd arkitektutbildning (AAHF40) (Arkitektur och byggs miljös webbsida)

Utlandsstudier ses som ett viktigt inslag i alla utbildningar vid Lunds Universitet. Arkitektskolan i Lund har samarbetsavtal med flera utländska arkitektskolor, främst i Europa, om student- och lärarutbyten. Dessutom har LTH och Lunds universitet avtal med andra universitet ni kan söka. Drygt en tredjedel av studenterna vid arkitektutbildningen förlägger en eller två terminer av sina studier vid någon av dessa arkitektskolor.

Utbytesstudier kan påbörjas efter godkänt grundblock (efter år 3).

Utbytesstudier innebär att kurser som ingår i din arkitektutbildning på LTH byts ut mot de kurser du läser utomlands. Du kan vara utbytesstudent efter det obligatoriska grundblocket i årskurserna 1-3.

Som utbytesstudent på arkitektutbildningen läser du kurser som vid hemkomsten tillgodoräknas som projekt inom din specialisering (300 hp) eller inriktning (270 hp), eller som valfria kurser i din examen. Du kan också göra examensarbete som utbytesstudent. 

I utbildningsplanen för arkitektutbildningen, som finns i studiehandboken, kan du läsa vad som gäller för projekt och kurser i arkitektutbildningens senare del. Är du tveksam om vilka kurser du kan tillgodoräkna dig, vänd dig till biträdande programledaren för utbytesstudier.

De kurser som du läser utomlands behöver inte exakt motsvara de kurser som finns på LTH. Tvärtom ska du ta chansen att utnyttja de möjligheter som andra universitet erbjuder. Utbytesstudier ger dig unika möjligheter att sätta din personliga prägel på din utbildning.

För information om våra avtalsuniversitet och ansökan:

Internationella möjligheter

Kontaktperson på internationella avdelningen:
Sophia Dequidt
sophia.nilsson_dequidt@lth.lu.se

Hawermans stipendium

Fonden delar varje år ut resestipendier till arkitektstudenter för att studera arkitektur och stadsbyggnad utanför Sverige. Efter resan ska stipendiaten berätta om sina upplevelser genom att skriva en rapport som presenteras på arkitekt.se.

Ernst Hawermans stipendiefond (Sveriges arkitekters webbsida)

Stiftelsen till minne av Sara Birnbaum

Stiftelsens ändamål är att verka för att möjliggöra unga studenters framtidsdrömmar och internationellt utbyte genom att utdela ett eller flera stipendier till studerande på arkitektutbildningen vid Lunds Universitet.

Stiftelsen till minne av Sara Birnbaum (Lunds universitets webbsida)

Information om examensarbete vid arkitekturutbildningen finns på sidan Examensarbete.

Nedan länkar leder till institutionernas webbsidor.

Arkitektur och byggd miljö

Bygg- och miljöteknologi

Byggvetenskaper

Sidansvarig: cecilia.hollingby@lth.lu.se | 2021-09-08