Brandingenjör

Här hittar du information om programmet, länkar till läro- och timplan, länkar till läs- och tentamensschema, information om programledningen och kontaktuppgifter till densamma samt mycket matnyttig information om din utbildning.

Se filmen om hur det är att läsa till och att arbeta som brandingenjör (Braningenjör.se webbsida)

Om programmet

Utbildningsplanen definierar utbildningen. Här finner man syfte med och mål för utbildningen, utbildningens utformning samt examenskrav.  

I läro- och timplanen hittar du programmets kurser uppdelade per årskurs, samt aktuell kursplan.

Utbildningsplan samt läro-och timplan finns på sidan Kurs- och programinformation

Efter första året på brandingenjörsutbildningen har du möjlighet att genomgå en 3 veckors introduktionsutbildning för brandmän om 4,5 hp förlagd till Räddningsverket i Revinge utanför Lund. Utbildningen kan följas av 7 veckors sommarpraktik med placering på räddningstjänsten någonstans i Sverige. Kursen och praktiken är frivilliga. Praktiken ges i mån av plats. Den 7 veckor långa praktiken är ett förkunskapskrav till RUB, Räddningstjänstutbildningen.

Studenter som är utbildade räddningsmän genomgår inte denna praktik.

De återstående somrarna under utbildningen använder många studenter till projektarbeten åt olika företag inom brandområdet.

Under påbyggnadsåret (RUB) ingår ytterligare 8 veckors praktik inom räddningstjänsten som ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kursplan Brandmannautbildning (Kurswebben LTH)

Räddningstjänstutbildning (RUB) (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida)

Riskhanteringsprogrammet är ett 2-årigt avslutande civilingenjörsprogram.

På Riskhanteringsprogrammet utbildas studenter i att identifiera och bedöma risker, föreslå åtgärder som minskar risker och arbeta med ledningssystem som minimerar risknivån.

Du som läser eller har läst på Brandingenjörsprogrammet på LTH och har tagit minst 150 hp från de tre första årskurserna, inklusive kurs i flerdimensionell analys om minst 6 hp, och kurs i statistik om minst 7,5 hp är behörig att söka till Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering.

Läs mer om programmet och vad som krävs för att vara behörig. 

Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering (LTH:s webbsida)

Möjlighet till två examina

Studenter som har läst både LTH:s brandingenjörsutbildning och civilingenjör i riskhantering har möjlighet att ansöka om brandingenjörsexamen och civilingenjörsexamen.

Programledningen för Brandingenjörs och Riskhanteringsprogrammen ansvarar för planering och uppföljning av verksamheten inom utbildningsprogrammet. Programledningen arbetar med kvaliteten på programmet och dess utveckling. Programledning BI/RH är gemensam för brandingenjörs- och riskhanteringsprogrammen med tillhörande mastersutbildning.

Ledamöter

Programledning BI/RH består av:

 • Henrik Hassel, programledare Riskhanteringsprogrammet
 • Håkan Frantzich, programledare Brandingenjörsutbildningen
 • Nils Johansson, biträdande programledare
 • Magnus Hagelsteen, masterföreståndare Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning
 • Eva Wetterholm Pålsson, studie- och karriärvägledare Brandingenjörsutbildningen
 • Tobias Björklund, studie- och karriärvägledare Riskhanteringsprogrammet
 • Carola Persson, programplanerare
 • Lykke Jacobson, internationell koordinator
 • Maja Vilhelmsson, studentrepresentant
 • Anna Ström, studentrepresentant
 • Gustav Zetterberg, studentrepresentant

Forskningsområden

Forskningen vid avdelningen inom brandsäkerhetsteknik har under åren omfattat beskrivningen av utvecklingen av en brand, mänskligt beteende vid brand, släckningstekniker och släckningsmedel, industriella brandskyddssystem, design relaterad till brandteknik och samhällets räddningstjänst.

Avdelningen för Brandtekniks webbsida

Forskningen vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet fokuserar på hur människor, organisationer och samhällen hanterar händelser som kan hota något av värde. Vi studerar både hur sådana händelser själva hanteras (under en nödsituation / kris) och hur risken hanteras (före händelserna).

Avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhets webbsida

Huvuduppdraget för LUCRAM är att fungera som en dynamisk, framåtblickande resurs för riskhanteringsforskning vid Lunds universitet. Uppgifterna och målen inkluderar bland annat att bidra till den långsiktiga kompetensuppbyggnaden inom forskning och utbildning inom riskhantering.

Lund University Centre for Risk Analysis and Management - LUCRAs webbsida

Efter avslutad examen på avancerad nivå har du möjlighet att ansöka om doktorandstudier vid Lunds universitet som ett alternativ till att söka arbete i industrin eller samhället. Du kan också genomföra doktorandstudier efter att ha arbetat i industrin en tid, eller i kombination med en karriär inom industrin, antingen som anställd doktorand eller som doktorand i industri. Med de ökande kraven på hög kompetens som uppstår med hårdare internationell konkurrens blir doktorandstudier mer attraktiva, särskilt för de mer kunskapsintensiva delarna av näringslivet, till exempel läkemedels- och konsultföretag. På samma sätt är en karriär inom den akademiska världen, oavsett nationellt eller internationellt, en spännande utmaning.

Forskarutbildning (LTH:S webbsida)

Kontakt

Studie- och karriärvägledare
Eva Wetterholm Pålsson
eva.wetterholm_palsson@lth.lu.se
046–222 70 31

Programplanerare
Carola Persson
carola.persson@lth.lu.se
046-222 37 40

Internationell koordinator
Lykke Jacobson
lykke.jacobson@lth.lu.se
046-222 72 01

Programledare
Nils Johansson
nils.johansson@brand.lth.se
046–222 95 99 

Biträdande programledare
Hanna Lindblom
hanna.lindblom@risk.lth.se
046-222 7367

Sidansvarig: carola.persson@lth.lu.se | 2020-12-14