Industridesign

Design är en kreativ och intellektuell verksamhet som ifrågasätter, utformar och åskådliggör föremål, system och interaktioner. Design är djupt inbäddad i samhällens kulturella uttryck. Idag kan nästan vilken frågeställning som helst bli föremål för designprocesser, vilket ger dig stor möjlighet att forma din utbildning utifrån individuella intresseområden.

Kandidatprogram 180 HP

Läro- och timplan (Kurswebben LTH)

Utbildningsplan

Lässchema

School of Industrial Design's webbsida

A-sektionen's webbsida

Internationellt masterprogram

För dig som är intresserad av att läsa vidare finns det ett internationellt masterprogram med fokus på industridesign. Utbildningen leder till en Master of Fine Arts in Design. Utbildningen erbjuder en miljö där du kan växa och utveckla dina färdigheter och egna ställningstaganden för att specialisera dig inom ditt framtida yrke. Din kreativa och intellektuella flexibilitet ökar genom fördjupning inom konstnärliga, sociologiska och tekniska sammanhang.

Strategier och koncept för nya produkter och tjänster planeras, visualiseras och implementeras. Som designer kommer du att ansvara för att ta fram system och få dem att fungera. Programmet ger dig förutsättningar att förvärva den kunskap och de verktyg som krävs för tvärvetenskapligt samarbete, ledarskap och medverkan i grupper som hanterar komplexa uppgifter och situationer.

Industridesign - masterutbildning (LTH:s webbsida)

Framtiden

Som framtida designer kommer du att ha en nyckelroll i etiska systemomvandlingar som bidrar till långsiktig hållbar utveckling. Alumner från industridesignskolan återfinns runt om i världen i olika roller såväl inom offentlig som privat sektor.

Kontakt

Studie- och karriärvägledare
Åsa K Nilsson
asa_k.nilsson@lth.lu.se
046-222 71 89

Programplanerare
Pia Jablonsky
pia.jablonsky@lth.lu.se
046-222 72 54

Internationell koordinator
Cecilia Nilsson
cecilia.nilsson@lth.lu.se
046-222 97 22

Programledare
Claus-Christian Eckhardt
claus-christian.eckhardt@design.lth.se
046-222 85 19

Sidansvarig: pia.jablonsky@lth.lu.se | 2020-12-14