Kandidatutbildning i livsmedelsteknik

Idag ser vi ett ökat fokus på matens betydelse för vår hälsa och omvärld. Det finns därmed ett stort framtida behov av människor med en bred livsmedelsutbildning. Genom LTH:s treåriga kandidatutbildning livsmedelsteknik har du som redan jobbar någonstans i livsmedelskedjan möjlighet att komma vidare i karriären och utvecklas, samtidigt som du bidrar till utveckling och förbättring av framtidens mat.

Syftet med utbildningen är att möta behovet av personer som bedömer, säkerställer och leder säker livsmedelsproduktion och livsmedelshantering. Syftet är även att bidra med livsmedelsteknisk kompetens inom industri, detaljhandel, storhushåll/restaurang, skola och myndigheter.

Studierna präglas av förankringen i studenternas yrkesmässiga erfarenhet av arbete med livsmedel. Teori varvas med laborationer, studiebesök och projektarbeten. Du kommer att bl a att läsa kurser i livsmedelskemi, mikrobiologi, näringslära, animaliska och vegetabiliska livsmedel samt produktutveckling. Du får även kunskap om vad som påverkar matens kvalitet under hela kedjan från råvara till slutlig produkt. En del av projekten som görs genomförs i samarbete med företag inom livsmedelsindustrin.

Om programmet

Utbildningsplanen definierar utbildningen. Här finner man syfte med och mål för utbildningen, utbildningens utformning samt examenskrav.  

I läro- och timplanen hittar du programmets kurser uppdelade per årskurs, samt aktuell kursplan.

Utbildningsplan samt läro- och timplanen finns på sidan Kurs- och programinformation

Läs vad som gäller för examensarbetet inom Livsmedelsteknisk högskoleutbildning på sidan om examensarbete. 

Examensarbete för Livsmedelsteknisk högskoleutbildning

Framtiden

Genom att höja kunskapsnivån inom livsmedelsområdet är det möjligt att påverka framtidens mat i positiv riktning och möta branschens ökade krav på säker livsmedelsproduktion och hantering. Efter avslutad utbildning kan du söka kvalificerade jobb inom hela livsmedelssektorn. Dina kunskaper inom livsmedelssäkerhet, hälsa, produktframställning, livsmedel och kvalitet kommer att vara eftertraktad.

Kontakt

Programplanerare
Lena Nielsen 
lena.nielsen@lth.lu.se
046-222 08 71

Studie- och karriärvägledare
Görel Eriksson
gorel.eriksson@lth.lu.se 
046–222 08 79

Programledare
Maria Glantz
maria.glantz@food.lth.se
046-222 96 53

Sidansvarig: lena.nielsen@lth.lu.se | 2021-08-16