Maskinteknik TD

Utbildningen spänner över många olika teknikområden och inslaget av designrelaterade kurser är stort, vilket ger utbildningen en unik profil.

I början av utbildningen läser du grundläggande ämnen inom naturvetenskap och maskinteknik tillsammans med övriga maskinteknikstudenter. Successivt ökar inslaget av designrelaterade kurser.

Under utbildningen genomför du flera projekt. Här får du möjlighet att tillämpa och fördjupa dina kunskaper och färdigheter och träna upp din förmåga att arbeta kreativt och systematiskt med att utveckla och utforma produkter.

Under de två avslutande åren finns möjlighet till fördjupning inom olika områden. För dig som är intresserad av medicinteknik och produkter för funktionsnedsatta finns fördjupningen medicin/rehab. Du kan fördjupa dig inom energi/miljö med fokusering på ett hållbart samhälle eller kurser i Produktutveckling och design som ytterligare stärker ditt kunnande inom utveckling av nya produkter.

Om programmet

Utbildningsplanen definierar utbildningen. Här finner man syfte med och mål för utbildningen, utbildningens utformning samt examenskrav.  

I läro- och timplanen hittar du programmets kurser uppdelade per årskurs, samt aktuell kursplan.

Utbildningsplanen samt läro- och timplanen finns på sidan Kurs-och programinformation

För MTD-programmet gäller att ämne för examensarbete väljs inom följande område:

Teknisk design (MMKM10) (Kurswebben LTH)

Du hittar mer information om examensarbetet på LTH:s gemensamma sida för studenter.

Examensarbete

I läro- och timplanen ser ni en förteckning på kurser (inkl. läsperiodsplacering) som finns att välja i årskurs 4 och 5, med hänvisning till de rekommenderade fördjupningarna. 

Dessa fördjupningar är:

  • Medicin/Rehab
  • Energi/Miljö
  • Teknik
  • Struktur
  • Management
  • Material
  • Produktutveckling/Design
  • Tools

Framtiden

Som färdig civilingenjör inom Maskinteknik med teknisk design kan du att kunna välja mellan en rad olika spännande arbeten inom olika branscher, i Sverige och utomlands. Du kan arbeta som bland annat produktchef, projektledare, produktutvecklare, designer eller varför inte starta ditt eget företag runt en produktidé.

Kontakt

Studie- och karriärvägledare
Gunilla Persson
gunilla.persson@lth.lu.se
046-222 84 93

Programplanerare
Lisa Jonsson
lisa.jonsson@lth.lu.se
046222 09 03

Internationell koordinator
Carl-Johan Andersson
carl-johan.andersson@lth.lu.se
046222 15 11

Programledare
Fredrik Schultheiss
fredrik.schultheiss@iprod.lth.se
046–222 85 20

Biträdande programledare
Axel Nordin
axel.nordin@design.lth.se 
046–222 85 11

Sidansvarig: lisa.jonsson@lth.lu.se | 2021-08-16