Utbildningsplan Tekniskt/naturvetenskapligt basår 21/22

 • Programkod: TZTNB TEBA/NABA
 • Omfattning: 40 veckor
 • Beslutsfattare: Programledning TB
 • Utbildningsplanens giltighet: 2021/2022
 • Utbildningsplanen fastställd: 2021-02-16

Förutom utbildningsplanen för denna utbildning gäller även gemensamma föreskrifter och information för LTH. Det tekniska basåret har en teknisk och en naturvetenskaplig inriktning.


1.1   Teknisk inriktning

Syftet med Tekniskt basår - teknisk inriktning, är att bredda kompetensen för studenter som lämnat gymnasieskolan utan den särskilda behörigheten som krävs för tekniska högskoleutbildningar. Den studerande blir också förberedd för högskolestudier inom teknikområdet genom att ha bedrivit sina studier i en miljö och på ett sätt som underlättar de fortsatta studierna på högskolan. Utbildningen syftar även till att öka och bredda rekryteringsunderlaget till tekniska studier inom LTH.

1.2   Naturvetenskaplig inriktning

Syftet med Tekniskt basår – naturvetenskaplig inriktning, är att bredda kompetensen för studenter som lämnat gymnasieskolan utan den särskilda behörigheten som krävs för naturvetenskapliga högskoleutbildningar. Den studerande blir också förberedd för högskolestudier inom det naturvetenskapliga området genom att ha bedrivit sina studier i en miljö och på ett sätt som underlättar de fortsatta studierna på högskolan. Utbildningen syftar även till att öka och bredda rekryteringsunderlaget till naturvetenskapliga studier vid naturvetenskapliga fakulteten.

2.1   Obligatoriska kurser teknisk inriktning

 • Matematik 3c
 • Matematik 4
 • Fysik 1-2
 • Kemi 1
 • Tillämpad kemi
 • Teknisk orienteringskurs

Kursernas fördelning över läsåret framgår av läro- och timplanen.

2.2   Obligatoriska kurser naturvetenskaplig inriktning

 • Matematik 4
 • Fysik 1-2
 • Kemi 1
 • Kemi 2
 • Biologi 1
 • Biologi 2

Kursernas fördelning över läsåret framgår av läro- och timplanen.

3.1   Teknisk inriktning

För tillträde till Tekniskt basår – teknisk inriktning krävs grundläggande behörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Som särskild behörighet till Tekniskt basår – teknisk inriktning krävs gymnasiekursen Matematik 2a, b eller c.

3.2   Naturvetenskaplig inriktning

För tillträde till Tekniskt basår – naturvetenskaplig inriktning krävs grundläggande behörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare. Som särskild behörighet till Tekniskt basår – naturvetenskaplig inriktning krävs gymnasiekursen Matematik 3b eller c.

Endast betygsgraderna Godkänd och Underkänd förekommer för basåret som helhet.

5.1   Godkänt basår

Utbildningsbevis (LADOK-utdrag) utfärdas på begäran för godkänt basår som helhet. Kurserna listade under punkt 2, måste examineras i Lunds universitets regi för att ingå i utbildningsbeviset.

5.2   Garantiplats

5.2.1    Teknisk inriktning

Den som antas till behörighetsgivande förutbildning (Tekniskt basår – teknisk inriktning) är även antagen till den högskoleingenjörsutbildning vid LTH som studenten själv väljer. En förutsättning för garantiplatsen är att samtliga obligatoriska kurser inom förutbildningen är godkända i juni. Student med samtliga obligatoriska kurser godkända efter omtentamensperioden i augusti beviljas anstånd med studiestarten i ett år. Studenten ska anmäla sin önskan att ta utbildningsplatsen i anspråk via antagning.se och inom den tid och på det sätt som gäller för ansökan till den aktuella utbildningen. Högskoleingenjörsutbildningen ska påbörjas i direkt anslutning till basårsutbildningen.

5.2.2    Naturvetenskaplig inriktning

Den som antas till behörighetsgivande förutbildning (Tekniskt basår – naturvetenskaplig inriktning) är även antagen till det naturvetenskapliga utbildningsprogram på nybörjarnivå vid Naturvetenskapliga fakulteten som studenten själv väljer. En förutsättning för garantiplatsen är att samtliga obligatoriska kurser inom förutbildningen är godkända i juni. Student med samtliga obligatoriska kurser godkända efter omtentamensperioden i augusti beviljas anstånd med studiestarten i ett år. Studenten ska anmäla sin önskan att ta utbildningsplatsen i anspråk via antagning.se och inom den tid och på det sätt som gäller för ansökan till den aktuella utbildningen. Utbildningsprogrammet på nybörjarnivå ska påbörjas i direkt anslutning till basårsutbildningen. 

Sidansvarig:  | 2021-03-11