lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Om LTH-mail för studenter 2009 eller tidigare

ltharticlebegin

Formen för LTH-adresserna är "användarnamn@student.lth.se". Det finns även ett alias som är uppbyggt enligt principen "förnamn.efternamn.nn@student.lth.se", där "nn" är två siffror. Vilken av adresserna man vill använda är en smaksak. Antingen vill man ha en kort e-postadress, eller så vill man ha den där namnet framgår. Praktiskt har det ingen betydelse eftersom båda adresserna pekar på samma brevlåda.

Varför två olika mail-konton?

Tidigare valde LTH att driva en egen mail-service för studenter på LTH. En anledning var att vi ville erbjuda en högre servicenivå än den som ingick i StiL-mailkontot före 2009.  Idag är håller StiL-mailen hög klass, därför får LTH-studenter nuförtiden inte ett extra konto som tidigare.

De studenter som har ett konto på LTH:s mailserver behåller det tills vidare. Det innebär att du måste kolla den mail som kommer till detta konto. Dessutom måste du hålla ett öga på mail som kommer till StiL-kontot.

Hur gör jag för att det skall fungera smidigt?

Vi föreslår att ni väljer ett av dessa konton som ert huvudkonto och att ni sedan ställer in en forward (vidarebefordran) från det andra kontot till ert huvudkonto. På så sätt behöver ni därefter endast logga in på ert huvudkonto för att läsa all "undervisningsmail". Eftersom det finns 25 GB utrymme på StiL-mailen så kanske det är en bra idé att ha den som huvudmail.

Om ni dessutom ställer in att mail skall raderas efter att de har blivit vidarebefordrade så blir inte det kontot fullt. När ett mailkonto blir fullt så "studsar" mail som skickas till det. De flesta brukar uppfatta det som att den mailadressen inte fungerar.

Det är bäst om mail som skickas till er skickas direkt till det konto ni valt som "huvudkonto". Se därför till att ändra din adress/kolla att det är rätt adress som ligger på olika listor. Framför allt är det lämpligt att rätt adress är inlagd i LADOK eftersom lärare och administration använder Ladok för att hitta studentadresser. Tala med din studieväglrdare.

När vi skapar ett nytt LTH-konto läggs automatiskt e-postadressen på LTH in i Ladok. Du kan kolla vilken adress du har i LADOK genom att logga in på "Min StiL" på StiL:s supportsidor (i högerkanten). Man kan även logga in på DB och titta under Mitt konto. Slutligen kan man kontrollera Ladok-adresser i LTH:s KA-system där man också kan begära att få adressen ändrad.

Det är möjligt att välja att vidarebefordra båda adresserna till en privat mailadress (eller annat mailkonto utanför Lunds universitet). Observera dock att det bara går att ha LTH/LU-adresser i Ladok.

Webmail

LTH:s webmail hittar man på webmail.student.lth.se. För att logga in i webmailen använder man samma användarnamn och lösenord som till datorerna. Webmailen är ganska självinstruerande och har en bra inbyggd hjälp, men här föjer några punkter som kan vara bra att känna till:

  • Gränssnittet är från början på engelska, men man kan välja valfritt språk från en lång lista. Den här inställningen finns under Options->Display Preferences->Language.
  • Alla bör skriva in sitt namn så att det framgår i avsändaradressen när man skickar brev. Det görs under Options->Personal Information->Full Name.
  • Vill man att den långa adressen ("förnamn.efternamn....") ska synas i brev som man skickar skriver man in den under Options->Personal Information->Email Address. Anger man ingen avsändaradress så används den korta varianten.
  • Under Options->Mail Forwarding Options kan man välja att vidarebefordra alla brev till en annan adress.
  • Om man klickar på Help så kommer man till hjälpen för den funktion som man för närvarande är inne i. Inne i hjälpen kan man välja Table of Contents för att komma till innehållsförteckningen om man vill läsa igenom hela hjälpen.

Anslutning direkt till mailservern

Vill man inte använda vår webmail hemifrån går det även bra att ställa in sitt mailprogram så att man hämtar hem breven till sin hemdator. Servern som man ska ange för inkommande brev heter imap.student.lth.se och de protokoll som vi stödjer är imaps och pop3s, alltså enbart de krypterade varianterna (av säkerhetsskäl). De portnummer som används är 993 för imaps och 995 för pop3s. Det går även att ansluta på de vanliga portarna (143 för imap, och 110 för pop3). Då krävs kryptering med start_tls i stället för ssl.

Använd alltid imap i stället för pop om det är möjligt, så ligger alla brev kvar på mailservern och är tillgängliga även från webmailen eller från andra mailprogram.

Pine i E-huset

Det går att ansluta med pine till den nya mailservern genom att välja Pine (new mailserver) i menyerna. Vill man köra pine från kommandoraden skriver man bara pine. De som inte har flyttat till den nya servern skriver numera pine -P /etc/pine.conf.old.

Microsoft outlook

I Microsoft outlook går man in under Inställningar för Internet-e-post och väljer fliken Avancerat. Där kryssar man för rutan Servern kräver en krypterad anslutning (SSL). Då ändras portnumret automatiskt till 993.

Har man engelsk version finns inställningen under Internet E-mail settings och fliken Advanced. Där väljer man This server requires an encrypted connection (SSL).

Mozilla thunderbird

Högerklicka på din inbox, välj Egenskaper och sedan Serverinställningar. Välj att använda SSL och portnumret ändar sig till 993. Kryssa inte för säker autenticering, det är något helt annat, och behövs inte när man använder SSL.

I den engenska versionen hittar man inställningen under Properties och Server Settings.

Utgående mail

Utgående brev ska man alltid skicka via en smtpserver på sitt lokala nät. På datorer inom universitetet kan man använda mail.lth.se eller mail.lu.se. Hemma måste man använda en smtpserver hos sin internetleverantör.

Anledningen till att smtpservrar vägrar ta emot brev från andra nät är att de annars blir utnyttjade för att skicka vidare spam. Många internetleveratörer spärrar dessutom utgående smtptrafik i sina brandväggar för att hindra spamtrojaner och virus från att skicka brev. Därmed är enda möjligheten att använda internetleverantörens smtpserver (eller webmail).

ltharticleend