lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Fjärrdatorer

ltharticlebegin

Arbeta hemifrån på datorsalsdatorerna

På grund av Covid-19-situationen så har en viss andel av datorsalsdatorerna avsatts för att kunna arbeta på dem på distans. Du kan ansluta oberoende av vilket operativsystem du jobbar från. Mac, Windows, iOs, Android och Linux skall fungera, förutsatt att de är uppdaterade. 

Observera att du först skall se om du istället har möjlighet att installera den programvara som ni skall ha undervisning i på din egen dator. Se den här sidan.

Så här loggar ni in:

  1. Starta en webbrowser (ex. Edge, Safari, Opera, Chrome)
  2. Maximera fönstrets storlek.
  3. Gå till webadressen remote.student.lth.se 
  4. Logga in med samma konto som ni använder när ni loggar in på datorerna lokalt. Lärare måste använda det så kallade "Student"-kontot (se denna sida).
  5. När ni väl är inloggade kan ni välja mellan olika hus. Klicka på +-tecknet vid det hus där ni normalt skulle ha labben. Alternativt väljer ni den grupp er lärare har instruerat er att använda.
  6. Klicka på en av datorerna som är lediga (inte grå).
  7. Om det av någon anledning inte fungerar med den datorn. Backa ur, ev klicka på "Home", och välj sedan en annan dator.
  8. Du loggas nu in på datorn och kan jobba som om du satt i salen. Vissa tangentkommando kanske inte fungerar som vanligt.
  9. Du kan öppna och stänga en meny i systemet (Guacamole) genom att trycka tangentkombinationen ctrl-alt-shift.
  10. Glöm inte att logga ut när du är klar! (Startmenyn/"gubben" längst upp/Sign out), Se bild nedan.

ltharticleend