lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Konton och lösenord

ltharticlebegin

Från och med hösten 2010 använder alla nya studenter sina LU-Studenkonton (tidigare kallat StiL-konton) för att logga in på LTH-datorerna. Studenter som började vid LTH före höstterminen 2010 har oftast separata användarnamn och lösenord på LTH-datorerna. Studenter antagna 2008 eller tidigare har dessutom sin email på LTH i stället för att använda Studentkonto-mailen.

Det finns en bugg som gör att ni inte kan logga in på våra datorer om ni har något av de följande tre tecknen i ert LU-Studentkonto-lösenord; +  %  eller mellanslag. Undvik alltså dessa tecken!

Till kontot hör en hemkatalog där man lagrar sina filer. Den ligger på en server så att filerna är tillgängliga på alla datorer, dock med ett litet undantag för linuxdatorerna i E-huset (se nedan)

Alla kan logga in på alla datorer men vilka programvaror som finns installerade på datorerna beror på den undervisning som bedrivs i respektive hus. 

Alla användare kan logga in på linuxdatorerna i E-huset, men de studenter som inte har sin hemkatalog i E-huset får en separat katalog på unixdatorerna.

Det går inte att byta lösenord direkt på datorerna, utan bytet sker via websidorna (se länk i menyn till vänster).

Utrensning av konton

Kontot finns kvar så länge man är aktiv som student. Efter två terminers inaktivitet enligt Ladok får studenten en avisering om att Student-kontot (LU-kontot) ska stängas.

Processen är helt automatisk. Det går inte att kontakta servicedesk och be om att få kontot öppnat, utan det krävs en registrering i Ladok för att det ska ske.

Det är alltså viktigt att du som student ser till att vara kurs- eller terminsregistrerade även om du inte läser några nya kurser, tex när du skriver på ditt examamensarbete eller liknande.

Här på LTH följer vi LU ovan nämnda rutiner och stänger våra konton i samband med att Student-kontot stängs.

Se även denna sida: www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto

Rekommendation för dig som lämnar LU

  • Följ dessa punkter nu! Vänta inte! Om du gör det nu så blir det gjort.
  • Läs den mejl som kommit till din studentkonto.
  • Du kan flytta dina mail från studentkontot till annat mailkonto; se denna sida.
  • Meddela alla som bara känner till din studentepostadress att de skall använda annan adress för att nå dig framöver.
  • Ta vara på alla filer som du har liggande på Google drive och allt som kanske finns på Google Photos och andra eventuella tjänster du använt, tex Sites.
  • Om du använder Microsofts Onedrive via studentinloggningen så måste du även ta vara på alla filer du har där. Titta igenom alla andra Office 365-tjänster.
  • Ta vara på dina filer i eventuell hemkatalog som du har via datorinloggningen på universitetet (finns tex på LTH).
  • Tänk på att de flesta andra tjänster och inloggningar som är kopplade till din studentmejladress behöver ses över (tex ändra mejladress). Detta behövs för att du inte skall förlora möjligheten att nollställa eller ändra ditt lösenord på de tjänsterna.
ltharticleend