lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Konton och lösenord

ltharticlebegin

Från och med hösten 2010 använder alla nya studenter sina LU-Studenkonton (tidigare kallat StiL-konton) för att logga in på LTH-datorerna. Studenter som började vid LTH före höstterminen 2010 har oftast separata användarnamn och lösenord på LTH-datorerna. Studenter antagna 2008 eller tidigare har dessutom sin email på LTH i stället för att använda Studentkonto-mailen.

Det finns en bugg som gör att ni inte kan logga in på våra datorer om ni har något av de följande tre tecknen i ert LU-Studentkonto-lösenord; +  %  eller mellanslag. Undvik alltså dessa tecken!

Till kontot hör en hemkatalog där man lagrar sina filer. Den ligger på en server så att filerna är tillgängliga på alla datorer, dock med ett litet undantag för linuxdatorerna i E-huset (se nedan)

Alla kan logga in på alla datorer men vilka programvaror som finns installerade på datorerna beror på den undervisning som bedrivs i respektive hus. 

Alla användare kan logga in på linuxdatorerna i E-huset, men de studenter som inte har sin hemkatalog i E-huset får en separat katalog på unixdatorerna.

Det går inte att byta lösenord direkt på datorerna, utan bytet sker via websidorna (se länk i menyn till vänster).

Utrensning av konton

Kontot finns kvar så länge man är aktiv som student. Efter tre terminers inaktivitet enligt Ladok får studenten en avisering om att Student-kontot (LU-kontot) ska stängas. Processen är helt automatisk. Det går inte att kontakta servicedesk och be om att få kontot öppnat, utan det krävs en registrering i Ladok för att det ska ske. Det är alltså viktigt att du som student ser till att vara kurs- eller terminsregistrerade även om du inte läser några nya kurser. Här på LTH följer vi LU ovan nämnda rutiner och stänger våra konton i samband med att Student-kontot stängs.

Rekommendation för dig som börjar bli färdig

  • Skaffa i god tid före examen en annan e-postlösning, till exempel något av gratisalternativen från Google mail (gmail), Yahoo mail eller Microsofts Outlook.com.
  • Informera alla om den nya adressen så att dina kontakter slutar använda studentadressen i god tid innan kontot stängs.
  • Du kan flytta dina mail från studentkontot till annat mailkonto; se denna sida.
  • Kopiera i god tid alla de filer du vill spara från hemkatalogen.
ltharticleend