lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

This page in English Machine translated, opens in new tab.

Vanliga frågor / FAQ

ltharticlebegin

 

General questions 

In the computer lab

Printing

Software problems

Your own computer

 

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello! A lot of your info is only in Swedish! How am I supposed to be helped by that???!

Unfortunately we do not have time enough to translate all of our support-pages into english, but here is a workaround.

Click this link to open these pages in machine-translated form. From there on you can keep surfing in translated mode. You can find this link on top of all of DDG:s pages.

What is the Student account (former StiL), and how does it relate to my LTH computer account?

Read all about it on this page.

Jag är ny student och har inte fått någon info om mitt studentkonto. Hur gör jag för att få tag i informationen?

 1. Gå till webadressen "passport.lu.se"
 2. Klicka på Antagning.se (eller UniversityAdmissions.se, om du har engelska inställt som språk).
 3. Om du har ett eduID så kan du gå in på den sidan istället.
 4. Här kan du logga in med ditt konto från Antagning.se (eller eduID).
 5. Nu kan du se namnet på ditt studentkonto och kan välja ett lösenord till det.
 6. Nu har du aktiverat ditt konto!

How do I get in contact with you administrators?

See our Contact Page.

Hur mycket utrymme har jag i min hemkatalog?

 1. Håll ner Windows-tangenten och tryck ner E-tangenten.
 2. Klicka på "This PC" i vänsterkolumnen.
 3. Till höger kan du se på H:\ Hur mycket utrymme du har tillgängligt och hur mycket du redan använt. (Håll muspekaren över så se du mer detaljer)
 4. Observera! Det är viktigt att hemkatalogen inte blir för fylld! Flera programvaror jobbar mot din hemkatalog utan att fråga dig. Dessvärre är det vanligt att programmen får konstiga problem när det blir fullt där. Felmeddelandena är sällan upplysande i dessa fall. Sikta på minst 20 % ledigt utrymme.

Du kan få ökat utrymme om du har speciella skäl, t ex om du arbetar med ett utrymmeskrävande examensarbete. Skicka ett mail till vår supportadress support@lth.se

I can not log in! / I have forgotten my password. /My account is locked out.

There can be a number of reasons that you could not log on to the student computers at LTH. Make sure to read the error-messages you get when you try to log on. You can quote them when you contact us, it does help!

Please avoid the following signs in your password!:

 • The plus sign (+)
 • %
 • Space (mellanslag)

Try the following different solutions:

 1. You need to have checked out your LU-card to activate your computer account.
 2. Your password might be out of sync. Trigger a new sync by changing your password at http://passport.lu.se.
 3. You have got +, % or "space" in the password. That does not work! Change your password. See above.
 4. "Your account has been locked out". You will receive this error message after 5 trials with an incorrect password. The account is automatically unlocked again after 5 minutes. Then you can try 5 more passwords. If that does not help, you have forgotten your password.
 5. You have forgotten your password. If you go to passport.lu.se you might be able to reset your password via eduID, Antagning.se or maybe via your phone if you have registered it. See these instructions in Swedish or English. If none of that works then please visit the Receptionen at Studiecentrum or us at our "expeditions-tider", see our contact page. Remember to bring some kind of ID, your LU-card will do fine.
 6. You tried to logon to a computer that had no contact with the net, or that does not belong to our computer domain: Make sure that you are logging on to the domain "STUDENT". Try another computer.
 7. Your account is disabled. Then please visit us at our "expeditions-tider" , see our contact page. Remember to bring some kind of ID. You can first try with an email, including your phone number.  
 8. If you are just taking a separate course at LTH, you teacher might have missed to report to DDG. Then please give this link to you teacher: http://www.student.lth.se/datorsupport/anstaelld/kort-och-konto-till-studenterna/

Det fungerar inte som det skall när jag loggar in i Linux-salarna, vad göra?

Om du lyckas logga in men möts av en blank skärm (desktop laddas inte):

Orsak: Det kan vara något i ~/.cache som är korrupt

Två möjliga lösningar:

 • Högerklicka på bakgrunden och välj Open Terminal

rm -rf ~/.cache
setsid unity

 • I stället för setsid kan man radera .cache från login.student.lth.se eller en windowsdator så funkar det nästa gång man loggar in.

Help, I erased my files/folders/data or Help everything just disappeared!

 • Before you test the instructions below check if you have got a folder named "fs-n" in your home drive (H:). In the fs-n folder we have placed files from the old file server (only a part of all students have this folder). Make sure to check through all folders, especially the "Windows" folder.

Check if you can find your lost files in our "Previous versions"-system.

Follow these instructions:

 1. Log in on a windows computer in the computer labs.
 2. Right-click the folder that contained the things you lost (folders or files).
 3. Select "Properties".
 4. Select the tab "Previous versions"
 5. Click on a date when you think you still had the desired file/folder there.
 6. Click the button "View". (if you click "Restore" all your current documents will be replaced with those of the date you marked)
 7. Find the file/folder you need.
 8. Copy it to your homefolder (My documents), preferentially to a new folder named e.g. "Rescued stuff"

Please be aware that this system only saves as much back in time as there happens to be space for, normally 1-3 weeks.

If you need to recover files that you do not find in the shadow copy-system then you should contact us, as we also make proper backups of your data in your home folder. These backups go further back in time.

The "Previous versions" system covers files in your home folder as well as in "Temporary transfer" but not files on local computers (C:\temp\). The proper backup system only covers your home folder, "Temporary transfer" is only protected by "Previous copies"!

It is a very good idea to keep your own backups, especially for files outside of our system, e.g. your usb stick or disk and your laptop.

Hur kan jag få fil av typ .xxx öppnas i programmet yyy när jag dubbelklickar filen?

Detta är en inställning som är unik för varje användare och det kan bara styras av den enskilde användaren.

Det finns två huvudsakliga metoder att styra detta, antingen bestämmer man att en viss filtyp skall öppnas av ett visst program, eller så tillåter man ett visst program att ta hand om alla filtyper som det tycker det kan hantera (sistnämnda metoden är enklast).

 

 1. Klicka på Startmenyn (Fönstersymbolen längst ner till vänster)
 2. Skriv "Settings"
 3. Tryck "Enter"-tangenten
 4. I Settings-fönstret, klicka på "System" (I senare version av Windows blir detta "Apps")
 5. Välj "Default apps" i vänsterkolumnen
 6. Längst ner på sidan finns några länkar, vi rekommenderar att ni klickar på "Set defaults by app".
 7. Leta upp den programvara som du vill skall öppna de filtyper du är intresserad av.
 8. Välj antingen "Set this program as default" så öppnar programmet alla filtyper det kan, eller "Choose default for this program" så kan du finlira lite med inställningarna.
 9. Glöm inte att klicka "OK"
 10. För att inställningar som du gör i din profil skall hänga med till nästa dator är det viktigt att du alltid loggar ut snyggt. Klicka inte på "Log out anyway", det innebär att man hoppar över synkroniseringen....

How does my profile work?

Explanation:  Your profile holds your settings for the system and for different programs. Your profile is kept as a number of files and folders inside a folder with your user name. This folder resides on the server. When you log on to a computer, this folder is copied from the server to the local computer that you log on to. When you work on the computer, all changes that you make to the profile (program settings, installed printers, etc) are recorded on the local copy, nothing is changed on the server. When you log out successfully, the local profile folder is copied back to the server. 

If the computer hang or crash, if power is lost or if the network is down when you log out: then your changes will not be copied up to the server.

With time, your profile will grow with different old programs and so on that leaves files behind that you no longer need. Therefore it will take more and more time to log in and out. 

To fix this see the question just above this one.

How temporary is T:\ (="Temp")?

Observera!:

 • Allt innehåll raderas den 15:e var månad! Läs om "Will be deleted very soon" nedan.
 • Det finns ingen backup av filerna på T:\ (Obs att "Previous versions" dock kan vara en räddning!)
 • Varje användare kan ha max 15 GB på T:\

"T:\" är uppdelad i tre kataloger.

"Protected":

Alla kan läsa, men bara den som skapat filen (och Admin!) kan ändra och ta bort den.

"Unprotected":

Alla kan läsa, skriva, ändra och ta bort alla filer. Detta innebär att alla filer här ligger extremt osäkert!! 

"Will be deleted very soon":

Endast datoradministratörerna kan lägga till filer här. Alla användare kan se alla filer här. Om det finns plats kvar på disken så ligger filer från förra månaden här under ett par dagar. Observera att det inte går att flytta filer härifrån, men du kan kopiera dem!  

"Temp" (T:) is divided into three different folders:

"Protected":

 Everyone can read these files but only the person who created a file (and Admin!) can edit or erase it. Will be purged the 15:e every month, see "Will be deleted very soon".

"Unprotected": 

 Everyone can read, create and erase all files. This means that all files can disappear any moment!! Will be purged the 15:e every month, see "Will be deleted very soon".

"Will be deleted very soon":

In this folder only the administrators can create files. All users can read all files. The 15:e every month the administrators will move all files from the above folders into this folder, and will later (days-1 week) erase all files in this folder! You can not move files out of this folder, but you can copy them. 

Jag har problem med mitt passerkort!

Om går in på http://www.lu.se/lukortet så kan du tex ta reda på din pinkod samt hitta kontaktuppgifter mm. 

 1. Om du testat fel pinkod för många gånger så kan din kod ha blockerats, kontakta vaktmästare/infodisk etc i aktuellt hus.
 2. Om ditt kort inte fungerar i några dörrar alls så kan det vara trasigt, gå till Studiecentrum och få det kollat/fixat.
 3. Om det fungerar i vissa dörrar men inte i andra (som du vet kursare släpps in genom): Maila lukortet@lu.se, inkludera personnummer och vilka dörrar det gäller.
 4. Se mer här: http://www.lu.se/lukortet

Why do my pictures devour all my storage space?

They always will, if you work with pictures. The trick is to squeze in as many as possible, while retaining picture quality. My general advice is to save your original uncompressed pictures on DVD:s or a portable drive. Then only keep the pictures you work with in your home folder. Check out these links for info about compression, resolution, printing and quality.

Where can I see/erase my print jobs (that by mistake included 5000 pages)?

Solution: "Start Menu/Devices and Printers". Double-click the printer that you are printing to. Double-click "See what's printing". Select the printing job you want to erase. Hit the Delete key on the keyboard.   

Alternatively, if you printed to one off the Pull-print-printers; you can chose to erase the job when you have logged in on the actual printer.

The printer is blinking and a message says: "Load letter in Tray 1"

 Explanation: Someone is trying to print something on Letter (instead of A4 or A3).

 Solution: Depending on printer, either;

 •  On the printer: press the button marked "v" twice. Or. 
 •  Press the button marked "*" and then the button "Enter".
 •  If none of this applies, please read the message on the printer display carefully.

When I print my Illustrator/Photoshop file, the colors go crazy!

There will always be a variation between and within computer-screens and different printers will print differently. To read more about this and to find out which printers are calibrated and how to take advantage of this: Read this page.

Jag kan inte skriva ut pdf:er eller skapa pdf:er!

Det har visat sig att det ibland är problem med utskrift (särskilt från LUVIT) av PDF:er och skapande av pdf:er på studentdatorerna. Ett av problemen är Edge.

Lös det så här:

 1. Klicka på Startmenyn (Fönstersymbolen längst ner till vänster)
 2. Skriv "Settings"
 3. Tryck "Enter"-tangenten
 4. I Settings-fönstret, klicka på "System"
 5. Välj "Default apps" i vänsterkolumnen
 6. Under "Web browser", klicka på befintligt program och välj sedan "Google Chrome".
 7. Nu är första valet klart.
 8. Gå nu längst ner i samma fönster ("Choose default apps") och klicka på "Set defaults by app"
 9. Markera "Acrobat" i vänsterkolumnen och klicka sedan "Set this program as default" (Om "Acrobat pro" finns som val så välj det)
 10. Nu bör det bli betydlig mindre problem med pdf:er.
 11. För er som har Acrobat pro installerat (A o IKDC): Starta programmet en gång, det aktiverar skrivaren "Adobe pdf"
 12. Om ni fortfarande har problem med pdf-utskrifter, läs längst ner på denna sida: www.student.lth.se/datorsupport/utskrifter-skanning-mm/

Illustrator/Acrobat/Photoshop etc does not behave properly. Memory errors, freezing, "out of memory" etc.

First, try restarting the computer! Especially Illustrator sometimes freezes and a restart sometimes fixes the problem.

 Possibly, your settings for the software have been damaged. You can clean them out with one of our fixes. It is named "CleanOut_Adobe.exe". You will find it in "S:\RSupport\Fix your problem!" .

 If this does not help, perhaps you are working with a corrupt document. Then try this link: Troubleshoot damaged Illustrator files (all versions)

 Large documents often lead to trouble. Read the following document and your future will be brighter! Create efficient Illustrator files | Improve print performance

 Need more help? Check this out: Adobe Forums

On my own computer, I cant get the Matlab license to work

Activating a license through a Mathworks account

The easiest and recommended method for activating the Matlab license is by first registering a personal account with Mathworks at https://se.mathworks.com/ where you enter the e-mail address you have as an employee or student at LU (the e-mail address registered must contain @*lu.se or @*lth.se).

After registration, you can then login in the Matlab software with this personal Mathworks account, and then enter the “Activation Key” that can be downloaded at http://program.ddg.lth.se. This will activate the LU license. When the license has been activated this way, the software can be used when travelling or at home without any other special operation.

I will use Matlab in my master thesis at a company. Can I use the university license?

No, the university's academic Matlab license does generally not allow for use at a company. If you are an externally employed doctoral student (industridoktorand) or a student doing the master thesis at a company, and need to use Matlab, the company will have to provide for the commercial Matlab license required.

Please always contact Mathworks at https://se.mathworks.com/support/contact_us/ in advance if you are not sure if the university license can be used for what you are about to do

I cant download software/create account at Autodesk

To download software from Autodesk (https://www.autodesk.com/education/home) you need to create an account. Obviously, this is not always easy. Here we can give some hints from students that have succeeded.

 1. When you have to select the Institution, start typing Lunds, then "Lunds universitet (Lund)" should turn up as a choice. Select exactly that option.
 2. When you have created your account and go back to (https://www.autodesk.com/education/home) and try to download software you will have to go through the next step to activate your account. Look for that. You should be presented with the choice to use "Single sign on (SSO)"

OR

You created your account differently/choice the wrong institution

 • Either see if you can change to "Lunds universitet (Lund)"
 • Or erease the account and create a new one
 • Or, some students have been asked to send in a dokument. Make a print out from LADOK and send to them. It worked for at least one student.

My Autodesk software (Autocad, Revit, 3DS, Civil 3D, etc) is broken, how can I fix it!?

Some users experience different problems in Autodesks software, typically toolbars have disappeared etc. Here are some possible fixes. 

 1. First, try restarting the computer. (Log out. In the login screen, click the symbol in the lower right corner.)
 2. Check that your home folder is not to full! That can definitely cause trouble.
 3. If that did not help: In ACA 2012 and later Autodesk themselves have included a solution. You will find it in the Start Menu, named "Reset Settings to Default". Unfortunately this fix does not always work.
 4. If the above fix does not work; Then you can run "Fix Autodesk ACA Revit etc", a fix that removes all Autodesk software settings. You will find it in "S:\Support\Fix your problem!\". Attention, you will have to repeat this on every computer  were you experience the problem.
 5. If you still have problems after trying out these fixes, please contact us. If you do it by mail, please include your cell number so that we can contact you directly.

Another problem is when working with three-dimensional objects is slow.

Solution: when running ACA, type 3dconfig and hit Enter. In the window that appears click the button "Manual tune" and make sure that hardware acceleration is turned on. If it is not possible to turn it on: restart the computer and try again.

My ArcMap / ArcGIS software is broken, how can I fix it?

If ArcMap, ArcGIS or other ESRI software does not work for you, but it works for other users even on the same computer, then you can try erasing all your setting for these softwares with the help of a small script.

Attention:When you use this fix, the folder  "ArcGIS" in your Documents-folder (H:\Documents\ArcGIS) will be renamed! You might have your GIS-projects saved there. Make sure to check in the old folder!

 You will find the fix in "S:\Support\Fix your problem!\".

How can I reinstall/uninstall AppsAnywhere including Cloudpaging player?

 1. Save all the work you are doing on your computer. Shut down all applications. You will have to restart the computer at the end of these instructions.
 2. Find the Cloudpaging player icon in the toolbar. It is a symbol looking like a small blue cloud. It is found in the toolbar on the right half at the bottom of the screen.
 3. Right-click the icon and select "Exit"
 4. Right-click the Start menu. (Furthest to the left at the bottom of the screen.) Select "Settings" and then "Apps".
 5. Find and uninstall "AppsAnywhere"
 6. Find and uninstall "Cloudpaging player".
 7. Restart the computer.
 8. Go to apps.lu.se and follow the instructions to install again.

If you are not presented with the possibility to install again, try one of these solutions: 

 • Clear out all cookies in the browser you use now. (You will loose a number of saved logins on other web pages as well...).
 • Temporarily run your browser in incognito mode and go to apps.lu.se.
 • Temporarily use another browser to go to apps.lu.se

With these tricks you should be presented with the possibility to install the software. It does not matter if you install the software with another browser, it will work with the browser you normally use as well.
Example of browsers; Edge, Chrome, Safari, Firefox, Opera.

Min Eduroam-uppkoppling har slutat fungera! Vad skall jag göra?

 1. Börja med att byta ditt StiL-lösenord. passport.lu.se (Du kan byta till samma lösenord). Detta ser till att ditt lösenord blir synkat.
 2. Testa
 3. Gå in i nätverksinställningar och ta bort samtliga profiler och liknande som du har skapat på datorn och som har med Eduroam att göra.
 4. Starta om datorn
 5. Lägg in Eduroam igen, enligt de instruktioner du hittar här www.ldc.lu.se/drift , klicka dig fram (Kommunikation/Nätverk....)
 6. Testa
 7. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta StiL-supporten www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo

How can I open .docx documents (Office 2007) at home / with other software (e.g. Office 2003)

If you have an older version of Office at home, then you should install the Office compatibility pack (eller på svenska).

You can install LibreOffice , it can also open Office files. This can be one way to save a "broken" office document. LibreOffice is an Open source project, which means that it is free for everyone to use. 

ltharticleend