Skip to main content

Danmarks Tekniska Universitet, DTU

Danmarks tekniska universitet. foto.

Köpenhamn är världens mest cykelvänliga stad där du kan ta med dig cykeln gratis på S-tågen. Lyngby Campus är ett av fyra campus vid DTU och det campus där LTH-studenter främst läser sina kurser.

Introduction Week anordnas för utbytesstudenter och internationella masterstudenter veckan före terminsstart. Detta är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet, få koll på hur det fungerar med kurser och lära känna andra studenter.

DTU har 31 masterprogram på engelska och innehåller totalt 1200 kurser som du kan söka bland. Oavsett profil har alla program fokus på hållbarhet, klimat och miljö. Kursregistrering sker i juli-augusti för höstterminen och i december-januari för vårterminen. Som utbytesstudent har du samma möjligheter som inhemska studenter att blanda kurser från olika program, vilket brukar innebära att det blir en diversitet av studenter från olika ämnesområden.  

Under de tre första veckorna på terminen kan du prova på dina kurser och byta om du behöver justera i din studieplan. Kom ihåg att programledare i sådant fall behöver göra en ny bedömning.

Det finns möjlighet att söka boende på campus, s k kollegie, via universitetet. Ett annat alternativ är att hyra rum i kollektiv. Studentlivet i en storstad är något helt annat än studentlivet i Lund och det finns mycket att upptäcka på andra sidan bron.

Kom ihåg att du inom Europa kan söka Erasmus+stipendium för ditt utbyte!

Utbytesstudier (DTUs webbsida)

Page Manager: outgoing@lth.lu.se | 2021-09-20