Skip to main content

Examen

Efter slutförd utbildning vid LTH utfärdas examen av examensavdelningen vid LTH:s kansli. Examensbeviset utfärdas gratis och på studentens begäran.

Du ansöker om examen via Ladok för studenter. Om du av någon anledning inte kan ansöka om examen via Ladok eller har andra frågor om processen så är du välkommen att kontakta oss på examensavdelningen vid LTH.

 

Tänk på att det tar tid att få ditt examensbevis utfärdat. Det är många som ansöker om examen och handläggningstiden kan därför vara lång under vissa perioder. Sommartid kan handläggningen ta upp till 8 veckor. Vi behandlar alla ansökningar i tur och ordning.

Innan du ansöker om examen

Kontrollera följande i Ladok:

 • Att ditt namn är rättstavat. Observera att det är dina folkbokföringsuppgifter som ligger till grund för det namn som står på examensbeviset.
 • Att postadress och mejladress är aktuella.
 • Att alla kurser som ska ingå i din examen - även examensarbetet - är registrerade som godkända i Ladok.
 • Att titeln på ditt examensarbete är korrekt stavad både på svenska och engelska. Om inte, så ska du kontakta din institution och be dem åtgärda detta innan du ansöker om examen. Gå till Ladok och Min utbildning. Leta fram och klicka på rätt examenskurs för att kontrollera titeln.

När du ansöker om examen

Hur du går tillväga när du ansöker om examen beror på om du endast läst kurser inom ditt utbildningsprogram eller om du har kurser att tillgodoräkna från annat program/fakultet/lärosäte eller utbytesstudier.

Ansökningsprocess för dig som endast läst kurser inom ditt program

 • Börja med att välja examensbenämning. Du hittar enklast din examen genom att skriva LTH i sökfältet, då kommer alla examensbenämningar fram som du kan välja mellan.
 • Du anger sedan själv vilka kurser som ska vara en del av din examen genom att kryssa för dem. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng vilket innebär att det inte möjligt att inkludera fler högskolepoäng i din examen än den examensomfattning som anges i examensordningen. I de fall då en kurs gör att totalpoängen överstiger programmets omfattning, men är nödvändig för att uppfylla kraven, får kursen räknas med.
 • Om du ansöker om en civilingenjörsexamen ska du ange din specialisering i rutan Meddelande till handläggare.

Ansökningsprocess för dig som läst kurser utanför ditt program som du vill ska ingå i examen

 • Ansök om tillgodoräknanden hos din programplanerare i god tid före ansökan om examen. Detta ska vara klart innan du ansöker om examen. Detta gäller även externt valfria kurser.
 • Börja med att välja examensbenämning. Du hittar enklast din examen genom att skriva LTH i sökfältet, då kommer alla examensbenämningar fram som du kan välja mellan.
 • Du anger sedan själv vilka kurser som ska vara en del av din examen genom att kryssa för dem. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng vilket innebär att det inte möjligt att inkludera fler högskolepoäng i din examen än den examensomfattning som anges i examensordningen. I de fall då en kurs gör att totalpoängen överstiger programmets omfattning, men är nödvändig för att uppfylla kraven, får kursen räknas med.
 • När det gäller dina tillgodoräkande kurser så kryssar du för den tillgodoräknade delen efter kurslistan och inte den faktiskt lästa kursen i kurslistan. Detta underlättar vid granskning, och du får även en korrekt summering av poängen om de tillgodoräknade kurserna inte ingår med sin fulla poäng, se bild med beskrivning nedan.
 • Om du ansöker om en civilingenjörsexamen ska du ange din specialisering i rutan Meddelande till handläggare.

Under "Välj kurser" finns den kurs som du läst på annat program eller lärosäte listad. Välj inte denna, utan välj den tillgodoräknade delen under "Välj tillgodoräknande".

Förstora bilden som visar hur du väljer din tillgodoräknade kurs i Ladok

Utdrag från ladok för att tillgodoräkna kurs. Bild beskriven i närliggande text. Skärmklipp.

Efter att du ansökt om examen

När du har skickat in din examensansökan kan du följa ditt ärendes status i Ladok och se vem som handlägger din ansökan.

Om det uppstår frågetecken kring din ansökan så kommer vi att kontakta dig via mail. Därför är det viktigt att du har uppdaterade kontaktuppgifter i Ladok.

När ditt examensbevis är utfärdat och klart så skickas det per post till den adress som finns i Ladok. Se till att ditt namn står på brevlådan. Om du har flyttat utomlands så skickas examensbeviset rekommenderat till din angivna adress. Det går också bra att hämta upp det på LTH:s kansli efter överenskommelse.

Praktisk information och vanliga frågor

För att få ut examen måste samtliga krav enligt programmets utbildningsplan vara uppfyllda. För att få räkna med kurser från andra program vid LTH, kurser från andra fakulteter vid Lunds universitet eller kurser från andra lärosäten, krävs beslut från programledningen. 

Klicka här för respektive programs utbildningsplan

I examensbeviset anges examensdatum som den dag då du fullgjorde din sista prestation. I samband med att du tar ut din examen läggs ett studieavbrott på ditt utbildningsprogram. Utfärdandedatum är den dag då beviset skrevs ut.

Examensbeviset är genomgående tvåspråkigt (svenska/engelska). Observera att examensbeviset är en värdehandling som endast utfärdas i ett original.

Med examensbeviset kommer ett så kallat Diploma Supplement, en engelskspråkig beskrivning av din utbildning och dess plats i utbildningssystemet. Denna kan användas för att jämföra utbildningar internationellt.

Diploma Supplement kan inte sökas separat utan ses som en del av ditt utfärdade examensbevis.

Det är svårt att säga eftersom det varierar och beror på flera olika faktorer, men räkna med minst 3 veckor. Om det saknas ett tillgodoräknande eller om något i din ansökan behöver kompletteras eller ändras så kan det ta betydligt längre tid. Räkna med att själva handläggningstiden kan ta ända upp till 8 veckor under högsäsong (juni - augusti) och lägg därtill postgången.

För att bli inbjuden till höstens examenshögtid i december måste du ha ansökt om examen senast den 15 september.

För att bli inbjuden till vårens examenshögtid i maj måste du ha ansökt om examen senast den 15 mars.

Läs mer om examenshögtiden här.

Du kan beställa en eller flera verifierade fysiska eller digitala kopior av ditt examensbevis genom att maila examen@lth.lu.se med följande information:

 1. Skriv "Beställning av kopia examensbevis" i rubriken
 2. Ange om du vill ha tryckt eller digital kopia samt antalet kopior
 3. För- och efternamn
 4. Personnummer
 5. Examen
 6. År för avslutade studier
 7. Post- eller mailadress dit kopian ska skickas
 8. Telefonnummer

OBS! Om din examen är utfärdad före 2018 kan du kontakta Universitetsarkivet direkt via mail, universitetsarkivet@legal.lu.se. Universitetsarkivet utfärdar endast fysiska kopior. 

Avgifter

De första 9 utskrivna sidorna är gratis, därefter tillkommer en avgift vid beställning av fysiska kopior.

Avgift kan tillkomma enligt föreskrift för utlämnande av allmänna handlingar (PDF, 77 kB, ny flik) 

Om du har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte finns möjligheten att dela information om din examen med valfri mottagare, t ex en arbetsgivare. Det gör du genom att logga in i Ladok för studenter och hämta en kontrollkod som du kan ge vidare till mottagaren. Med hjälp av koden kan mottagaren se uppgifter om vilken examen du har och vilka kurser som ingår.

I Ladok kan du läsa mer om delning av din examen.

Delning av examen (Ladok.se)

Du som har läst högskoleingenjörsutbildning, civilingenjörsutbildning eller brandingenjörsutbildning har rätt att bära en examensring.

Examensring för högskoleingenjör (Ingenjörssektionens webbsida)

Examensring för civilingenjör och brandingenjör (Teknologkårens webbsida)

Examenshatt med upplyst glödlampa. Foto: Unsplash.

Kontakta examensavdelningen vid LTH

Email: examen@lth.lu.se

Ansök om examen i Ladok för studenter

Dela information om din examen (verifiering)

Om du har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte finns möjligheten att dela information om din examen med valfri mottagare, t ex en potentiell arbetsgivare.

Page Manager: examen@lth.lu.se | 2023-01-26