Skip to main content

Examen

Ansök om examen i god tid!

Observera att handläggningstiden är lång under sommaren, upp till 8 veckor. Vi behandlar alla ansökningar i tur och ordning.

Examen efter slutförd utbildning vid LTH utfärdas av examensavdelningen vid LTH:s kansli.

Tänk på att det tar tid att få sitt examensbevis utfärdat. Det är många som ansöker om examen och handläggningstiden kan därmed vara lång vissa perioder. Examensbeviset utfärdas gratis och på begäran.

Du ansöker om examen via Ladok för studenter. Du hittar enklast din examen genom att först skriva LTH i sökfältet. Om du inte kan ansöka om examen via Ladok eller har andra frågor om processen, kontakta examensavdelningen vid LTH.

Innan du ansöker om examen

Kontrollera följande:

 1. Att ditt namn är rättstavat. Observera att det är dina folkbokföringsuppgifter som ligger till grund för det namn som står på examensbeviset.
 2. Att din adress och mejladress är uppdaterade.
 3. Att alla kurser som ingår i examen är registrerade som godkända i Ladok
 4. Att stavningen på examensarbetets titel på både svenska och engelska är korrekt, om inte ska du kontakta institutionen och be dem att åtgärda detta innan du ansöker om examen. Gå till LADOK och Avslutad utbildning. Leta fram och klicka på rätt examenskurs.

När du ansöker om examen

Hur du går tillväga när du ansöker om examen beror på om du endast läst kurser inom ditt utbildningsprogram eller om du har kurser att tillgodoräkna via annat program/fakultet/lärosäte eller utbytesstudier.

Ansökningsprocess för dig som endast läst kurser inom ditt program

 • Du anger själv vilka kurser som ska vara en del av din examen. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, dvs att det är inte möjligt att inkludera fler högskolepoäng i din examen än den omfattning som anges i examensordningen. I de fall en kurs gör att totalpoängen överstiger programmets omfattning, men är nödvändig för att uppfylla kraven, får kursen räknas med.
 • Ansöker du om civilingenjörsexamen observera att du måste ange din specialisering i meddelanderutan.

Ansökningsprocess för dig som läst kurser utanför ditt program och som ska ingå i examen

 1. Ansök om tillgodoräknanden hos din programplanerare i god tid före ansökan om examen. Detta ska vara klart innan du ansöker om examen. Även externt valfria kurser ska vara tillgodoräknade innan du ansöker om examen.
 2. När du sedan ansöker om examen så väljer du den tillgodoräknade delen och inte den faktiska kursen. Detta underlättar vid granskning och du får även en korrekt summering av poängen om de tillgodoräknade kurserna inte ingår med sin fulla poäng. Se bild med beskrivning nedan.
 3. Du anger själv vilka kurser som ska vara en del av din examen. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, dvs att det är inte möjligt att inkludera fler högskolepoäng i din examen än den omfattning som anges i examensordningen. I de fall en kurs gör att totalpoängen överstiger programmets omfattning, men är nödvändig för att uppfylla kraven, får kursen räknas med.
 4. Ansöker du om civilingenjörsexamen observera att du måste ange din specialisering i meddelanderutan.

Bilden nedan visar: 

Under "Välj kurser" finns den kurs som du läst på annat program eller lärosäte listad. Välj inte denna, utan välj den tillgodoräknade delen under "Välj tillgodoräknande".

Förstora bilden som visar hur du väljer din tillgodoräknade kurs i Ladok

Utdrag från ladok för att tillgodoräkna kurs. Bild beskriven i närliggande text. Skärmklipp.

Praktisk information

För att få ut examen måste kraven enligt programmets utbildningsplan vara uppfyllda. För att få räkna med kurser vid andra program inom LTH, kurser vid andra fakulteter inom Lunds universitet eller kurser vid andra universitet/högskolor, krävs beslut från programledningen.

I examensbeviset anges examensdatum som är dagen för sista fullgjorda prestation. I samband med att du tar ut din examen läggs ett studieavbrott på ditt utbildningsprogram. Utfärdandedatum är den dag då beviset skrevs ut.

Examensbeviset är genomgående tvåspråkigt (svenska/engelska). Observera att examensbeviset är en värdehandling som endast utfärdas i ett original.

Med examensbeviset följer ett så kallat Diploma Supplement, en engelskspråkig beskrivning av din utbildning och dess plats i utbildningssystemet som kan användas för att jämföra utbildningar internationellt.

Diploma Supplement kan inte sökas separat.

Examensbevis med Diploma Supplement skickas med post till den adress som finns registrerad i LADOK. Det går också bra att hämta ut det på LTH:s kansli enligt överenskommelse.

Du kan beställa kopior av ditt examensbevis på grund- och avancerad nivå.

Mejla examen@lth.lu.se med följande information:

 1. Ange "Beställning kopia av examensbevis" i rubriken.
 2. För- och efternamn
 3. Personnummer
 4. Examen
 5. År för avslutade studier
 6. Postadress dit kopian ska skickas
 7. Telefonnummer

OBS! Om din examen är utfärdad december 2017 eller tidigare kan du istället kontakta universitetsarkivet@legal.lu.se

Avgift kan tillkomma enligt föreskrift för utlämnande av allmänna handlingar (PDF, 77 kB, ny flik) 

Om du har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte har du möjlighet att dela information om din examen med valfri mottagare, t.ex. en arbetsgivare. Det gör du genom att logga in i Ladok för studenter och hämta en kontrollkod som du kan ge vidare till mottagaren. Med hjälp av koden kan mottagaren se uppgifter om vilken examen du har och vilka kurser som ingår.

I Ladok kan du läsa mer om delning av din examen.

Delning av examen (Ladok.se)

Du som har läst högskoleingenjörsutbildning, civilingenjörsutbildning eller brandingenjörsutbildning får rätt att bära en examensring.

Examensring för högskoleingenjör (Ingenjörssektionens webbsida)

Examensring för civilingenjör och brandingenjör (Teknologkårens webbsida)

Examenshatt med upplyst glödlampa. Foto: Unsplash.

Kontakta examensavdelningen vid LTH

Email: examen@lth.lu.se

Ansök om examen i Ladok för studenter

Ny funktion! Dela information om din examen

Om du har en examen utfärdad vid ett svenskt lärosäte har du möjlighet att dela information om din examen med valfri mottagare.

Page Manager: examen@lth.lu.se | 2020-12-18