Skip to main content

Examensarbete utomlands

Som LTH-student kan du genomföra ditt examensarbete utomlands, antingen på ett universitet eller på ett företag eller organisation. Precis som om du skulle skriva examensarbetet i Sverige behöver du en huvudhandledare och examinator vid LTH och det är viktigt att du följer de anvisningar som gäller för examensskrivande vid LTH.  

Examensarbete och exjobbsblankett

Nedan finns det information och tips för dig som vill genomföra ditt examensarbete utomlands. Internationella avdelningen LTH hanterar inte examensarbete, men i undantagsfall kan vissa av våra partneruniversitet begära att studenten nomineras av oss. 

Tänk på att du själv ansvarar för att ta kontakt och hitta handledare på mottagande universitet/företag/organisation! 

Ditt examensarbete genomförs vanligtvis under vårterminen ditt femte år. Du kan göra ditt examensarbete utomlands även om du varit på utbyte tidigare. Det viktiga är att du börjar planera i tid.  

Fundera på var du vill genomföra ditt examensarbete  

Du kan genomföra ditt examensarbete utomlands, antingen på ett universitet eller på ett företag eller organisation.

Hör med lärare, forskare, institutioner på LTH inom det ämnesområde du vill skriva, ifall de har kontakter utomlands, forskningssamarbeten eller tips på var andra examensarbetare har vistats under sitt examensarbete.

Du hittar listan över universitet som LTH har utbytesavtal med genom att klicka på länken nedan. 

LTH:s partneruniversitet och nätverk

I undantagsfall kan vissa av våra partneruniversitet kräva att du nomineras av Internationella avdelningen LTH. Du ansvarar för att ta reda på om mottagande universitet kräver någon form av nominering eller ansökan.

Följ anvisningarna för ansökan till examensarbete och de regler som gäller för examensarbete för LTH-studenter:

Examensarbete och exjobbsblankett

Beroende på var i världen du vill genomföra ditt examensarbete kan du ansöka om olika stipendier för att finansiera merkostnader som resor och boende. Håll koll på ansökningsperioder och deadlines! 

Studenter som gör sitt examensarbete inom EU/EES kan ansöka om Erasmus+ praktikstipendiet.

Erasmus+ praktikstipendiet (Lunds universitets webbsida)

Fler stipendier som riktar sig särskilt till dig som är Lundastudent finns i länken nedan.

Stipendier för utlandsstudier (Lunds universitets webbsida)

Om du planerar att göra ditt examensarbete på ett företag utomlands eller på ett universitet som LTH inte har utbytesavtal med måste du fylla i ett Cooperation agreement innan avresa för att försäkringen StudentUT ska gälla. 

Cooperation agreement är ett trepartskontrakt mellan dig, din examinator på LTH och din handledare på plats. Ifylld blankett mailas till Internationella avdelningen LTH på cecilia.nilsson@lth.lu.se. Därefter utfärdas ett försäkringsintyg av Internationella avdelningen.  

Cooperation agreement formulär (PDF, 146 kB, ny flik)

Innan du åker är det viktigt att du ser över dina försäkringar, visumregler och eventuella vaccinationer. 

Inför avresan (Lunds universitets webbsida)


 

Reseberättelse från Toulouse

Att skriva exjobbet utomlands är ett perfekt tillfälle att åka utomlands och upptäcka en ny kultur! Dessutom lär man sig så mycket och så får man en underbar upplevelse som man alltid kommer att minnas!

LTH student

Toulouse, Frankrike

Det roligaste är att få uppleva och jobba i en helt annan kultur! Det är så många småsaker som är annorlunda och det är väldigt roligt att upptäcka. Det som är roligt här är att jag gör mitt exjobb på ett universitet och då har jag både lärt känna andra doktorander och forskningsingenjörer från labbet där jag jobbar men jag har också lärt känna de andra utbytesstudenterna på universitetet och fått många nya vänner, både franska och från resten av världen!

Jag har sett att det är lite annat tankesätt i hur man jobbar kring produktutveckling här och det är väldigt intressant att se och kul att få lära sig deras sätt, medan samtidigt kunna integrera de metoder som jag själv har lärt mig från LTH. Det blir en bra matchning där vi lär oss från varandra och jag breddar mina kunskaper mer än om jag hade stannat i Lund. 

Att skriva exjobbet utomlands är ett perfekt tillfälle att åka utomlands och upptäcka en ny kultur! Det är bara en termin så man binder sig inte till något jättestort, det finns jättemånga olika exjobbsmöjligheter utomlands och eftersom exjobbet är så öppet så är det lättare att hitta än man tror. Dessutom lär man sig så mycket och så får man en underbar upplevelse som man alltid kommer att minnas! 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Maila Internationella avdelningen: outgoing@lth.lu.se

Page Manager: outgoing@lth.lu.se | 2024-05-08