Skip to main content

Mentor eller anteckningsstöd

Ibland behöver LTH:s studenter med funktionsnedsättning hjälp av en mentor under varierande antal timmar. Funktionsnedsättning kan t. ex. vara dyslexi (läs- och skrivsvårigheter), synskada, hörselskada eller psykiskt funktionshinder.

Att vara mentor innebär att vara ett stöd i studierna för en student med funktionshinder. Det kan handla om hjälp med upplägget av studierna eller att vara en diskussionspartner om kursinnehållet. Stödet anpassas individuellt. Samtidigt som du lär dig ämnet bra, får du möjlighet att lära dig att arbeta med inlärning och problemlösning anpassade till olika individers behov.
 
Viktiga egenskaper är intresse för människor, engagemang, förmåga att motivera och inspirera, flexibilitet samt goda ämneskunskaper i det ämne du skall vara mentor i.
 
Arbeta som mentor eller anteckningsstöd (Lunds universitets webbsida)

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-12-18