Skip to main content

Kår och studentföreningar

Teknologkåren vid LTH

Teknologkåren är studentkåren för alla som studerar vid Lunds tekniska högskola. Som studentkår är deras främsta syfte att bevaka och bidra till utvecklingen av utbildningen vid högskolan. Utöver detta har de omfattande näringslivs- och fritidsverksamhet för att du som student ska få värdefulla kontakter för framtiden samt ha en rolig studietid även utanför skolan. 

Teknologkårens arbete och dess sektioner

Teknologkårens webbsida

Studentföreningar

Nedan finns en lista med studentföreningar som jobbar tillsammans med LTH och Teknologkåren, i listan finner du en kort beskrivning samt kontaktinformation till föreningen.

Våra studenter har fantastiskt många roliga och inspirerande föreningar!

Athena är en organisation som arbetar med att främja kvinnors plats i teknologiska sammanhang. de anordnar event såsom lunchföreläsningar, pluggkvällar och massa annat. Varje vår har de även ett mentorskapsprogram där du som student matchas med en mentor på ett företag som är intressant för dig. Athena riktar sig till kvinnor och icke-binära men alla är välkomna på våra event. 

Email: athena@box.tlth.se 

Athena på Facebook

Athena på Instagram

Code@LTH är en studentförening som ämnar öka intresset för programmering, främst hos studenter vid LTH men vem som helst är välkommen att delta. 

Code@LTHs webbsida

Datorföreningen (DF) är en studentförening som har som ändamål att främja medlemmarnas intresse för datorer och verka för att bereda medlemmarna ökad möjlighet till användande av sådana.  

Datorföreningen (DF) webbsida

ElektroTekniska Föreningen (ETF) är en studentförening som har till uppgift att bereda föreningsmedlemmarna möjlighet att praktiskt utöva elektronik i alla dess former.   

Email: info@etf.nu

ElektroTekniska Föreningen (ETF) webbsida

Engineering World Health, Lund Engineering är en lokalförening till Engineering World Health med syfte att inspirera och mobilisera ingenjörer för att förbättra kvalen på sjukvård i utsatta regioner.  

Engineering World Healths webbsida

iGEM Lund är en studentförening som har till uppgift att ge dess medlemmar möjligheten att genomföra ett forskningsprojekt inom syntetisk biologi och därigenom främja medlemmarnas och allmänhetens intresse för syntetisk biologi.

Email: igemlund@gmail.com

iGEM Lund Instagram

iGEM Lund Facebook

INASCON (International NAnoscience Student Conference) är en årlig konferens som anordnas av studenter för studenter.

Email: inascon2021@gmail.com 

INSACONs webbsida

Ingenjörer för uncervattensteknik (IFU) är en studentförening som har till syfte är att verka för billig, säker och rolig dykning samt att främja intresset för dykning på LTH och öka kunskapen på området.

Email:  info@ifudyk.se

IFUs Facebook

Ingenjörer utan gränser, studentgrupp vid LTH är en lokalförening till Ingenjörer utan gränser (Engineers Without Borders Sweden, EWB-SWE) som genom humanitär ingenjörskonst engagerar, inspirerar och förenar människor att bygga en hållbar framtid.

EWB-SWE:s webbsida

Jesperspexet är en studentförening som har till uppgift att producera god underhållning. Först och längst med ett spex i Stora Salen där alla får chans att vara med på allt! Spexuppsättningen är i februari men vi garanterar skoj året om! Vi är en ideell förening på över 100 personer som ger allt i en show ni sent kommer att glömma. Vi är också en erkänd förening i Akademiska Föreningen (www.af.lu.se).

Om ni har frågor om föreställningen, vill hyra uppträdanden, eller bara vill skratta och ha skoj, kontakta oss via vår webbsida, eller sociala mediekanaler.

Jesperspexets webbsida

Jesperspexet på Facebook

Jeserspexet på Instagram

Lair är en spelförening som håller till på Lunds Tekniska Högskola och är till för alla som gillar att spela brädspel och umgås.

LAIRs webbsida

LTH-kören är en av Lunds bättre blandade studentkörer. Det är en ideell förening vid Teknologkåren i Lund och är kårens officiella kör. 

LTH-körens webbsida

Projektet startade 2006 och är tidigare känt som LURacing. Varje höst börjar de med ett nytt team av ingenjörsstudenter. Deras mål är att designa, utveckla och tillverka en racingbil i toppklass under läsåret och tävla mot andra universitet från hela världen vid officiella tävlingar.

Email: project.leader@lundfomulastudent.se

Lund Formula Students webbsida

Lund Sustainable Engineers är en studentförening med syfte att väcka intresset för hållbar utveckling bland blivande ingenjörer och på sås sätt skapa ett engagemang för miljö- och etikfrågor som sedan tas med ut i yrkeslivet.

Email: president@lundsustainableengineers.com 

Lund Sustainable Engineers webbsida

Studenter på alla nivåer och i alla utbildningsprogram vid Lunds universitet är välkomna att delta som NanoLund-studentmedlem.

NanoLund Student member (NanoLunds webbsida)

Teknologkårens idrottsförening (TIF) är en studentförening som har som målsättning att förbättra idrottsmiljön på LTH Campus och möjliggöra specifik idrottsverksamhet för teknologer.

Teknologkårens idrottsförenings webbsida

Ung Vetenskapssport (UVS) är en studentförening vars syfte är att skapa mötesplatser och träningsmöjligheter för ungdomar intresserade av problemlösning.

Ung Vetenskapssports webbsida

Andra studentföreningar vid Lunds universitet

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-06-14