Skip to main content

Studiestrategier och akademiskt skrivande

Att skriva akademiska texter och få in den rätta studietekniken är oftast något du måste träna dig i. LTH erbjuder olika sorters stöd och utbildningar, men du kan även få hjälp via Studieverkstaden på Lunds universitet.
 

Stöd via LTH

Här hittar du webbseminarier/filmer om studieteknik som hjälper dig att hitta studiestrategier som förbättrar dina studieresultat. Du kan välja att titta på filmer som motsvarar dina behov eller områden som du vill utveckla och förbättra.

Seminarierna/filmerna hittar du genom att logga in på Canvas

Om du behöver repetera och få bättre färdighet i matematik finns det stödmaterial på matematikcentrums webbsida nedan. Materialet baseras på den matematik du läste i gymnasiet.

Hjälp med matematiken (Matematikcentrums webbsida)

För dig med olika former av funktionsnedsättning erbjuder LTH pedagogiska stödinsatser.

Pedagogiskt stöd

Tycker du att det är svårt att komma igång med din skrivuppgift? Vill du ha tips på hur du ska strukturera och skapa en röd tråd i din text? Behöver du hjälp med att hitta den akademiska stilen? Då kan du få hjälp av en pedagog.

För studenter på Campus Lund

Skrivhandledning (LTH:s biblioteks webbsida)

För studenter på Campus Helsingborg

Ulla Urde, Språkpedagog, ulla.urde@uvet.lu.se

På LTH:s bibliotek i Lund kan du boka en bibliotekarie som kan hjälpa dig med att söka efter material, referenshantering, källkritik med mera.

Boka en bibliotekarie (LTH:s biblioteks webbsida)

LTH:s bibliotek har tagit fram filmer om hur du skapar en bra powerpoint presentation, samt vad du ska tänka på när du presenterar. 

Det finns även PPT mallar att ladda ner och utgå ifrån. 

Presentationsteknik (LTH:s biblioteks webbsida)

Supplemental Instruction, samverkansinlärning, erbjuds i ett flertal ämnen under första läsåret vid utbildningsprogrammen på LTH.

Studera i grupper

Stöd via Lunds universitet

Vid studieverkstaden på Lunds universitet kan du få hjälp med att förbättra din studieteknik, bli bättre på att skriva akademiska texter och att bli säkrare på att tala inför andra.

Studieverkstaden vid Lunds universitet (Lunds universitets webbsida)

Din digitala studiemiljö är minst lika viktig som din fysiska studiemiljö, och dessutom påverkar de varandra. Att ha koll på sin studieteknik och få till bra rutiner i vardagen är en förutsättning för att kunna följa med i och engagera sig i en pluggtillvaro som är helt eller delvis digital. 

Plugga digitalt (Lunds universitets webbsida)

Dags att skriva uppsats?

Läs den samlade informationen om hur man skriver uppsatser och exjobb som student på Lunds universitet.

Page Manager: svl-jour@lth.lu.se | 2024-01-25