Skip to main content

I händelse av brand

Hur du ska agera vid brand beror på ­situationen. Information om var ­utrymningsvägar, brandsläckare, brandalarm och ­återsamlingsplatser finns hittar du på ­evakueringsplanerna som är strategiskt ­placerade i samtliga ­byggnader på Lunds universitet. Studera utrymningsplanen i förväg för att vara förberedd om du behöver evakuera byggnaden. 

Steg för steg vid händelse av brand

Rädda

Rädda människor som är i ­omedelbar fara - hjälp varandra! Var medveten om ­säkerhetsriskerna: utsätt dig inte för onödig fara.

Varna

Varna din omgivning om ­pågående brand och att brandlarmet har gått. ­Uppmana människor runt omkring dig att börja evakuera.

Larma

Ring räddningstjänsten SOS Alarm ­genom att ringa 112 (eller 0112 om du ringer inom ­universitetet) och svara på operatörens frågor. Genom att ringa 112 kan rätt resurser skickas till platsen i ett tidigt skede. Informera om möjligt universitetets säkerhetsfunktion på 046-222 07 00. De kan hjälpa dig vid en evakuering och initiera Lunds universitets krisförfarande vid behov.

Släck

Alla bränder är små till en början - snabbt agerande kan göra stor skillnad. Släck elden om du tror att du kan göra det, men prioritera din egen säkerhet.

Evakuera

Evakuera byggnaden via ­närmaste rökfria evakueringsväg och gå mot ­återsamlingsplatsen. Stäng eventuella dörrar bakom dig för att minimera spridningen av eld och rök. Hissar får aldrig användas vid ­evakuering.

Gå till återsamlingsplatsen

Byggnadens ­återsamlingsplats anges i utrymningsplanen. Om du har information om pågående brand, t.ex. att det ­fortfarande finns människor i byggnaden eller var branden är ­lokaliserad, är det viktigt att du ­omedelbart informerar ­evakueringsombudet, ­universitets säkerhetsfunktion eller räddningstjänsten. Bara för att larmet har stängts av betyder det inte ­nödvändigtvis att faran är över. ­Räddningstjänsten kan stänga av larmet för att underlätta deras arbete i ­byggnaden. Gå därför aldrig tillbaka till ­byggnaden innan du får tillstånd att göra det.

Tänk på

Behöver någon hjälp att evakueras? Trapphuset utgör ofta säkra zoner i händelse av brand. På sådana platser kan personer med nedsatt rörlighet eller orientering vänta på hjälp från ­räddningstjänsten.

Brandsläckare och förebyggande åtgärder

Det behövs brännbart material (bränsle), syre och värme för att en antändning och brand ska starta. Elden kommer att slockna om en av dessa tre faktorer tas bort. 

Brandsläckare

Olika typer av brandsläckare är lämpliga för att släcka bränder av olika material. Därför placeras lämpliga brandsläckare ut på strategiska platser i byggnaden. Brandsläckarens plats är markerad med en skylt och anges i utrymningsplanen. En stor handhållen brandsläckare (5-10 kg) töms på 20-30 sekunder och har en kastlängd på 3-4 meter. Det är därför viktigt att veta hur den används för att det ska vara effektivt att släcka branden.

Instruktioner för användning av brandsläckare

  1. Ta ner brandsläckaren från väggen. 
  2. Lossa säkringen. Tag släckaren i vänster hand och slangen i höger hand. Om du är högerhänt är det viktigt att du använder högerhanden för att sprida och fördela släckmedlet. Håll långt fram på slangen eller på handtaget som finns vid munstycket.
  3. Rikta munstycket mot lågornas bas/ämnet som brinner och inte mot lågorna. 
  4. Det är det brinnande ämnet som ska släckas. Sprid ut släckmedlet över hela brandhärden med svepande rörelser med munstycket.
  5. Tryck ner avtryckaren helt så får du full effekt på släckaren, om du släpper avtryckaren avbryts släckningen.
  6. Avbryt släckningen när inga lågor syns mer.

Tänk på

Angrip branden med vinden i ryggen: vid släckning utomhus ska vinden utnyttjas. Vinden hjälper till att påföra släckmedlet om man släcker i vindriktningen. På så vis slipper man också rök och kan se brandspridning och släckningsförlopp.

Gå inte för nära branden, släck med avstånd! Det är säkrare att använda släckaren på avstånd från brandhärden. Utnyttja släckarens kastlängd och börja släcka på ett 3-4 meters avstånd - något kortare på små släckare och något längre på stora släckare.

Systematiskt brandförebyggande

LTH genomför kontinuerligt systematiskt brandförebyggande enligt ”Lag om skydd mot olyckor”: SFS 2003:778, som trädde i kraft den 1 januari 2004. Detta görs genom att organisera, utbilda, dokumentera och kontrollera brandförebyggande åtgärder. 

Om du har några frågor eller förslag på förbättringar kontakta LTH:s reception på:
Telefonnummer: 046-222 72 00
Email: info@lth.se

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2023-01-20