Må bra under dina studier

Har du problem med exempelvis stress, prestations- eller tentaångest, rädsla att tala inför andra, oro, relationsproblem, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil kan du vända dig till våra kuratorer på LTH, studenthälsan vid Lunds universitet, studentpräster eller psykologer i slutet av sin utbildning vid LU.

LTH:s Kuratorer

LTH:s kuratorer är socionomer och finns till för dig som är student på LTH. Om du hamnar i en situation där du är i behov av stöd och råd så tveka inte att ta kontakt med oss. Det behöver inte vara studierelaterat. Naturligtvis har vi tystnadsplikt och besöken hos oss är kostnadsfria. 

Vi arbetar dagtid. Vid behov bokar vi in en tid för ett samtal fysiskt eller digitalt. Vanligtvis har vi en väntetid på 2-6 veckor, men väntetiderna varierar över läsåret. Kontakta oss på telefon eller e-post.

LTH:s kuratorer finns både på campus Lund och campus Helsingborg.

Kontaktuppgifter till LTH:s kuratorer

Tystnadsplikt

Kuratorer har tystnadsplikt enligt sekretesslagen, men de har också en viss anmälningsskyldighet. Den gäller vid kännedom om som barn far illa eller om brott som kan ge minst två års fängelse. Det är alltså inte sannolikt att LTH:s kuratorer kommer i en situation där de måste bryta sekretessen.

Mindfulness och meditationsövningar

Välkommen att delta i en mindfulness/meditationsgrupp där vi gör olika mindfulnessövningar eller tyst meditation tillsammans. Du kan delta i ett eller flera tillfällen. 

Första tillfället blir den 21 december kl. 12:15, då låses även dörrarna så vi inte störs under meditationen. Ta gärna med din yogamatta om du vill ligga ner, annars finns det stolar att sitta på. Vi träffas i lokalen Snick i E-huset, femte våningen.

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka ett mail till emma.hammarlund@lth.lu.se senast den 17 december. Om vi behöver ställa in på grund av för få anmälningar hör vi av oss. 


Andra kontaktvägar

Beroende på ditt behov, finns det andra kontaktvägar att gå. Till exempel genom Studenthälsan vid Lunds universitet eller via vårdcentralen.

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör studentlivet. Har du problem med exempelvis stress, prestations- eller tentaångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller vill förändra din livsstil har du kommit rätt.

Studenthälsan (Lunds universitets webbsida)

LTH:s kuratorer fungerar som ett stöd under din studietid, men ersätter inte sjukvården. Om du har svår ångest eller depression och kanske tankar på att ta ditt liv behöver du direkt kontakt med akutmottagningen för vuxenpsykiatri som är öppen hela dygnet.
 
Akutmottagning, vuxenpsykiatri:
Lund: 046-17 41 00
Malmö: 040-33 80 00
Helsingborg: 042-406 27 30
 
Du kan söka efter vårdcentral eller psykiatrimottagning på 1177.se
Det går också alltid att ringa 1177 för att diskutera var du kan vända dig, om du är osäker.

Studentprästerna i Lund finns till för studenter vid Lunds universitet. Oavsett tro eller livsåskådning välkomnas du till enskilda samtal. Studentprästerna ingår i krishanteringsgrupper vid institutioner och nationer.
 
Studentprästerna i Lund (Svenska kyrkans webbsida)

Studentpräst i HBG (Campus Helsingborgs webbsida)

På institutionen för psykologi vid Lunds universitet finns möjlighet att till en reducerad kostnad få psykoterapeutisk hjälp av psykologer som är i slutet av sin utbildning.

Psykoterapimottagningen vid institutionen för psykologi

Kontakta en kurator

LTH Online

Genom LTH Online erbjuds du event med ett övergripande syfte att hålla dig motiverad, lära dig nya saker och inte minst erbjuda ett socialt sammanhang. Vår förhoppning är att de planerade aktiviteterna tillsammans ska ge dig stöd, lärdomar och ett socialt sammanhang som underlättar tillvaron.

Page Manager:  | 2020-11-11