Om något händer

Ring alltid 112 i nödsituation

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en telefon med intern anknytning (0-112).

Universitetets larmtelefon

Telefonnummer: 046 222 07 00

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson. Det kan exempelvis röra sig om iakttagelser, inbrott, stöld, förlorat passerkort, hot eller våld.

Kontakta LTH:s samordnare

Kontakta alltid samordnare vid meddelande eller rykte om allvarlig händelse eller dödsfall gällande LTH-studenter i Lund eller Helsingborg eller LTH-studenter på utbytesstudier utomlands. 

Ulla Bergman 
Kurator vid LTH i Lund
046-222 37 14
ulla.bergman@lth.lu.se

Emma Hammarlund
Kurator vid LTH i Lund
046-222 72 47
emma.hammarlund@lth.lu.se

Ida Jackson
Kurator vid LTH i Lund och Helsingborg
046-222 71 24
ida.jackson@lth.lu.se

Thomas Achen
Utbildningschef vid utbildningsenheten, LTH
thomas.achen@lth.lu.se
0738-42 65 94

Elisabet Gersbro-Bülow
Avdelningschef vid studentservice, LTH
elisabet.gersbro-bulow@lth.lu.se
046-222 78 53

Emelie Stenborg
Avdelningschef internationella avdelningen, LTH
emelie.stenborg@lth.lu.se
046-222 37 10

Diskriminering, trakasserier och särbehandling

Lunds universitet och LTH har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. 

Lika villkor för studenter

Försäkring under skoltid

Läs mer om personskadeförsäkring på Lunds universitets webbsida

Personskadeförsäkring (Lunds universitets webbsida)

Vid utlandsstudier gäller särskilda försäkringar. Kontakta en internationell koordinator för att få reda på mer. 

Kontaktuppgifter till internationella koordinatorer

Viktiga telefonnummer

Polisen
114 14

Sjukvårdsrådgivningen
1177

Information vid olyckor och kriser
113 13

Giftinformationscentralen
010-456 6700

Läkemedelsupplysning
0771 46 70 10

Krisinformation från svenska myndigheter

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2021-02-10