Skip to main content

Fjärråtkomst och VPN

Fjärrinloggning på LTH:s studentdatorer

Linux

Öppna ett terminalfönster och kör "ssh username@login.student.lth.se". Kommandot ssh finns som standard i terminalen även i Windows. Du behöver först vara uppkopplad med VPN (se nedan) för att det här skall fungera.

Windows

Uppdatering 2022-09-02: Coronarestriktionerna är slut och de flesta Windowsdatorer är bara tillgängliga lokalt nu. Vi har fortfarande ett litet antal Windowsdatorer tillgängliga för fjärrinloggning. Alla programvaror finns inte på dessa datorer. Till exempel kan vi inte ha Adobe-sviten på grund av licensvillkor.

Så loggar du in:

 1. Starta en webbrowser (ex. Edge, Safari, Opera, Chrome)
 2. Gå till webbadressen: remote.student.lth.se
 3. Logga in med ditt student-id
 4. När du är inloggad kan du välja mellan olika hus. Klicka på + tecknet vid det hus där ni normalt skulle ha labben. Alternativt väljer du den grupp er lärare har instruerat er att använda.
 5. Klicka på en av datorerna som är lediga (inte grå).
 6. Om det av någon anledning inte fungerar med den datorn. Backa ur, eventuellt klicka på "Home", och välj sedan en annan dator.
 7. Du loggas nu in på datorn och kan jobba som om du satt i salen. Vissa tangentkommandon kanske inte fungerar som vanligt.
 8. Du kan öppna och stänga en meny i systemet (Guacamole) genom att trycka tangentkombinationen ctrl-alt-shift
 9. Glöm inte att logga ut när du är klar (Startmenyn > change account settings > sign out)

VPN

VPN är en teknik som ger dig möjlighet att vara inloggad på universitetets datanätverk oavsett var i världen du befinner dig. Du kan alltså få tillgång till tjänster på Lunds universitets nätverk trots att du använder en annan operatör.  

Uppkoppling (Lunds universitets webbsida)

Anslut till LTH-mapparna

Du kan ansluta till din LTH-hem-mapp via Windows Filesharing system (SMB). Med den här metoden kan du ansluta till och arbeta direkt i din hemmapp.

Du kan också ansluta till de gemensamma servermapparna ("Shared" och "Temp").

För att ansluta till din hemmapp

 1. Om du inte ansluter från en dator inom Lunds universitet måste du skapa en VPN-anslutning först! Du hittar VPN-instruktionerna här ovan. Om du är ansluten här vid Lunds universitet (t.ex. med Eduroam) behöver du inte skapa en VPN-anslutning.
 2. Öppna utforskaren
 3. Högerklicka "Den här datorn" och välj "Anslut nätverksenhet...".
 4. Kryssa i "Anslut med andra autentiseringsuppgifter"
 5. I rutan "Mapp" anger du följande sökväg:
  \\stu.net.lth.se\"yourlogonID"
 6. Klicka på "Slutför"
 7. I rutan "Användarnamn": skriv in
  uw\"yourlogonID"
 8. Ange ditt lösenord.
 9. Klicka på "OK"
 10. Klicka på "Slutför"

För att ansluta till de gemensamma mapparna

 1. Om du inte ansluter från en dator inom Lunds universitet måste du skapa en VPN-anslutning först! Du hittar VPN-instruktionerna här ovan. Om du är ansluten här vid Lunds universitet (t.ex. med Eduroam) behöver du inte skapa en VPN-anslutning.
 2. Öppna utforskaren
 3. Högerklicka "Den här datorn" och välj "Anslut nätverksenhet...".
 4. Kryssa i "Anslut med andra autentiseringsuppgifter"
 5. I rutan "Mapp" anger du en av vägarna nedan:
  -  För temp-mappen           
  \\stu.net.lth.se\temp
  -  För tex Course materials
  \\stu.net.lth.se\shared
 6. Klicka på "Slutför"
 7. I rutan "Användarnamn": skriv in
  uw\"yourlogonID"
 8. Ange ditt lösenord.
 9. Klicka på "OK"
 10. Klicka på "Slutför"

Nu ska du se en ny "bokstav" i Utforskaren för varje mapp du har anslutit till.

 1. Om du inte ansluter från en dator inom Lunds universitet måste du skapa en VPN-anslutning. Om du är ansluten via Lunds universitet (t.ex. med Eduroam) behöver du inte skapa en VPN-anslutning.
 2. Starta Finder. 
 3. Klicka på menyn "Gå" och välj "Anslut till server".
 4. Använd sedan de serveradresser som anges nedan.

Hemmapp

 • smb://uw;"yourloginID"@stu.net.lth.se/"yourloginID"

De gemensamma mapparna

 • smb://uw;"yourloginID"@stu.net.lth.se/shared
 • smb://uw;"yourloginID"@stu.net.lth.se/temp

Obs! Använd snedstreck "/" istället för bakåtsnedstreck "\" när du ansluter från en Mac!

Vissa men inte alla studenter har en separat Linux-hemmapp förutom er Windows hemmapp. (Se denna sida: Aktuellt)

För er som har en separat Linux-hemmapp så följ instruktionerna nedan för att koppla upp den.

Från Windowsdator:

 1. Om du inte ansluter från en dator inom Lunds universitet måste du skapa en VPN-anslutning först! Du hittar VPN-instruktionerna här ovan. Om du är ansluten här vid Lunds universitet (t.ex. med Eduroam) behöver du inte skapa en VPN-anslutning.
 2. Öppna utforskaren
 3. Högerklicka "Den här datorn" och välj "Anslut nätverksenhet...".
 4. Kryssa i "Anslut med andra autentiseringsuppgifter"
 5. I rutan "Mapp" anger du följande sökväg:
  \\puma.student.lth.se\"yourlogonID" eller
  \\tiger.student.lth.se\"yourlogonID"
 6. Klicka på "Slutför"
 7. I rutan "Användarnamn": skriv in
  student\"yourlogonID"
 8. Ange ditt lösenord.
 9. Klicka på "OK"
 10. Klicka på "Slutför"

Från Mac OS

Följ Mac OS instruktionerna ovan angående vanliga hem-mappen men använd istället en av följande serveradresser. Testa bägge, bara en fungerar för just dig.

 • smb://student;"yourloginID"@puma.student.lth.se/"yourloginID" eller
 • smb://student;"yourloginID"@tiger.student.lth.se/"yourloginID"
Page Manager: servicedesk@lu.se | 2020-11-11