Skip to main content

Språkkrav

Vissa universitet kräver ett språktest för att man ska bli antagen och för andra räcker det med intyg.

Universiteten i Europa anger ofta sin kravnivå med hjälp av CEFR-nivåerna B1, B2 eller C1. Kravnivåerna kan uppfyllas genom de språkkurser du läst på gymnasiet. I tabellen till höger kan du se hur gymnasiets kursnivåer motsvarar CEFR-nivåerna.

Flera universitet utanför Europa, framförallt i Nordamerika, kräver ett språktest, t ex TOEFL eller IELTS. Du ansvarar själv för att bekosta och göra språktestet i tid för ansökan till värduniversitetet. Om ditt värduniversitet kräver ett specifikt språktest, framgår det i listan över sökbara universitet.

Språkkurser för tekniker innan utbytet

Som utbytesstudent kan du förbättra dina språkkunskaper utomlands, men det finns andra vägar att fördjupa sig i landets språk. LTH erbjuder ett flertal språkkurser för tekniker som kan vara en bra förberedelse innan man åker på utbytesstudier. Kurser i franska, engelska, tyska, kinesiska och japanska erbjuds.

Språkkurser för tekniker


CEFR-Språknivåer

Gymnasiets kursnivå jämfört med CEFR-nivåer

1 - A1-2
2 - A2
3 - A2-B1
4 - B1

Gemensam europeisk referensram för språk (wikipedia)

Engelska

Gymnasiets kursnivå för Engelska:

  • Engelska A/5 = B1
  • Engelska B/6 = B2
  • Engelska C/7 = C1

Page Manager: outgoing@lth.lu.se | 2020-12-14